O autorze
Doktor nauk ekonomicznych, prezes Ecorys Polska Sp. z o.o., założyciel pierwszego w kraju klastra medialno-kreatywnego Creative Communication Cluster.

Współpracuje z instytucjami branżowymi w zakresie edukacji rynku na temat zagadnień związanych z przetargami publicznymi i inicjuje współpracę między biznesem, światem nauki oraz administracją publiczną, kontynuując proces konsolidacji sektora medialno-kreatywnego w celu podniesienia jego konkurencyjności. Jest cenionym specjalistą nie tylko w branży PR, ale również w branży kreatywnej. Jako ekspert uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, biorąc aktywny udział w dialogu na temat zmian prawnych mających na celu zwiększenie poziomu wsparcia ze strony administracji publicznej dla MŚP.

Są pieniądze na innowacje społeczne

pexels.com
Innowacje społeczne, o których dużo już mówi się w naszym kraju, to świeże, skuteczne metody rozwiązywania społecznych problemów – sama innowacyjność może w ich przypadku dotyczyć wytwarzanych produktów, sposobu pracy czy kreowania zupełnie nowych zjawisk. Chyba każdy z nas miewa czasem pomysły na to, jak sprawić, aby świat stał się lepszy, by żyło się lepiej, niewielu jednak wie, co zrobić z tym dalej, a tylko nieliczni korzystają z oferowanych przez państwo możliwości rozwoju. Nadszedł czas, aby to zmienić – trwa nabór do projektu „Akcja Inkubacja”.


Wszystko pod kontrolą

Proces inkubowania innowacji społecznych oznacza wsparcie zalążków nowych pomysłów, ich dopracowywanie i rozwijanie, testowanie, a w końcu upowszechnianie wśród społeczeństwa czy nawet włączanie do polityki. W ramach ogłoszonego przez ECORYS Polska projektu grantowego innowatorom społecznym (czyli pomysłodawcom) udzielone zostanie kompleksowe wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant w wysokości od 5000 do 80 000 złotych na wdrożenie innowacji społecznej w wybranym środowisku.


Projekt „Akcja Inkubacja” ma przede wszystkim zachęcić do aktywności podmioty i osoby z różnych środowisk, wspierając je przy tym w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań służących przechodzeniu młodych ludzi z systemu edukacji do pracy zawodowej. Przedsięwzięcie zakłada rozwinięcie i przetestowanie sześćdziesięciu innowacji społecznych oraz upowszechnienie i podjęcie działań prowadzących do włączenia ośmiu najlepszych projektów do polityki i praktyki.


Oni robią to dobrze

Pisząc o innowacjach społecznych, najlepiej tłumaczyć sposób ich funkcjonowania, opierając się na przykładach spośród zrealizowanych już na całym świecie przedsięwzięć.

Choć możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, jeden z przykładów stanowi tak zwany budżet partycypacyjny (tudzież obywatelski), będący demokratycznym procesem dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego. Badania, a także praktyka miast korzystających z tej formy demokracji uczestniczącej wskazują, że skutkuje on wyższą jakością życia, zwiększonym zadowoleniem z usług publicznych, większą przejrzystością i wiarygodnością władz publicznych, większym udziałem w życiu publicznym (szczególnie osób wykluczonych) oraz edukacją obywatelską. Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Porto Alegre już w roku 1989 – to coroczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym tysiące mieszkańców miasta decyduje, jak wydawać część miejskiego budżetu. W Polsce z inicjatywą uruchomienia budżetu obywatelskiego po raz pierwszy wystąpił Sopot – od 2011 roku miasto rokrocznie zaprasza mieszkańców do składania pomysłów w dziedzinie rozwoju.


Ciekawym i ważnym przykładem innowacji społecznej jest również Uniwersytet Latający, zwany Babskim, utworzony w 1882 roku w Warszawie. Pierwotnie była to konspiracyjna organizacja oświatowa, kształcąca kobiety, które, ze względu na formalny zakaz prawny i zakorzenione w narodzie zacofanie światopoglądowe – nie miały dostępu do edukacji na poziomie akademickim. Nazwa inicjatywy wywodzi nawiązuje do braku stałej siedziby i ciągłych zmian miejsc wykładów. Choć na początku w zajęciach Uniwersytetu uczestniczyły wyłącznie kobiety, wysoki poziom nauczania zachęcił do uczestnictwa również mężczyzn. Warto pamiętać, że Uniwersytet Latający przez dwadzieścia lat istnienia w Polsce wykształcił około pięciu tysięcy kobiet, a jedną z nich była późniejsza noblistka – Maria Skłodowska-Curie. W drugiej połowie marca 2015 roku ruszyła nowa edukacyjna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych – Latający Uniwersytet Śląski. W ramach tego przedsięwzięcia wykładowcy z uczelni i trenerzy Uniwersytetu Śląskiego przygotowują nowoczesne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów na poszczególnych etapach kształcenia. Podczas spotkań z naukowcami UŚ młodzi „akademicy” mają okazję przekonać się, że nauka może być fascynującą przygodą rozwijającą zainteresowania i pasje. Poza wykładami w ofercie Latającego Uniwersytetu Śląskiego znajdują się warsztaty, pokazy chemiczne i eksperymenty biologiczne – nie brakuje również lekcji z wykorzystaniem przenośnego laboratorium przyrodniczego.

Inkubacja, praca, edukacja

W przypadku „Akcji Inkubacja” pomysły na innowacyjne rozwiązania, narzędzia czy metody mogą dotyczyć jednego z czterech obszarów:

• zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji formalnej;
• kształcenie postaw przedsiębiorczych i wspieranie w zakładaniu działalności gospodarczej;
• wsparcie kobiet w podejmowaniu kształcenia zawodowego;
• rozwiązania umożliwiające współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami.

Istotne jest zatem to, aby zgłoszone innowacje społeczne poszukiwały rozwiązań na pograniczu edukacji i zatrudnienia. Projekty powinny z jednej strony odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy, z drugiej zaś – proponować działania wzmacniające relację rynku pracy z sektorem edukacji.

Kto się nie boi innowacji społecznych?

Innowatorem społecznym, który otrzyma grant w projekcie „Akcja Inkubacja” może zostać właściwie każdy:

• osoba fizyczna;
• nieformalna grupa osób fizycznych;
• osoba prawna;
• sformalizowane partnerstwo osoby fizycznej z osobą lub osobami prawnymi;
• sformalizowane partnerstwo grupy nieformalnej osób fizycznych z osobą lub osobami prawnymi;
• sformalizowane partnerstwo osób prawnych.

Choć do udziału w akcji zachęcamy wszystkich, do zgłaszania swoich innowacyjnych pomysłów zapraszamy szczególnie przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych, instytucje państwowe oraz przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityk publicznych w obszarze kształcenia i aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Projekt zgłosić może nawet pojedyncza osoba, mile widziane są jednak pomysły wypracowane w międzysektorowych zespołach.

Odbiorcy i użytkownicy

Rozwinięte w ramach projektu „Akcja Inkubacja” innowacje społeczne służyć mają przede wszystkim ludziom młodym, narażonym na pułapki po wejściu na rynek pracy – pułapki wyższego, niższego czy wreszcie gorszego wykształcenia, pułapki trwałego braku zatrudnienia czy „śmieciowej pracy”. Odbiorcami innowacji będą zatem uczniowie szkół średnich, wyższych i wieczorowych, absolwenci pozostający poza rynkiem pracy, chcący podnieść kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się czy wreszcie pracujący poniżej swoich kwalifikacji.

W przypadku projektu „Akcja Inkubacja” istnieje jeszcze grupa tak zwanych użytkowników wsparcia, czyli te podmioty lub osoby, które mogą skorzystać z wypracowanych innowacyjnych rozwiązań w codziennej praktyce na rzecz edukacji bądź aktywizacji zawodowej ludzi młodych. Przedstawiciele biznesu lub świata akademickiego, przygotowujący absolwentów do pełnienia ról zawodowych, na co dzień pracujący z młodzieżą i zajmujący się aktywizacją, doradztwem czy poradnictwem zawodowym. To właśnie z użytkownikami wsparcia innowator społeczny będzie testował swój pomysł w fazie próbnej.

„Akcja Inkubacja” realizowana jest od 1 sierpnia br. do 31 lipca 2018 r. Nabór wniosków do projektu już trwa. Wszelkie informacje dla wnioskodawców, regulamin i wymagane dokumenty znajdują się na stronie: www.akcjainkubacja.pl.

Zachęcam do udziału – jak widać, pieniądze są, trzeba mieć tylko dobry pomysł.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
BIZNES 0 0Wymyślił, że będzie przynosił korpoludkom książki. "Znikają w 5 minut. Ludzie się na nie rzucają"
0 0Po wyborach szykują nam rewolucję. Te zmiany dotkną każdego, kto płaci podatki
0 0Nie obserwujecie nas jeszcze na Instagramie? Będziecie zaskoczeni, co tam się wyprawia
0 0Tak zachowasz produktywność, gdy pracujesz zdalnie (a tak naprawdę wcale tego nie chcesz)
0 0Nobel z ekonomii trafił w dobre ręce. Ci ludzie pomogli 5 milionom dzieci
0 0Zdobywca Nagrody Nobla: Nie oszukujmy się, nie skolonizujemy egzoplanet
KARIERA 0 0Rzuciła pracę programistki, żeby opiekować się cudzymi kotami. I świetnie na tym wyszła
BIZNES 0 0Jak to wędlina, skoro mięsa nie ma? Mięsożercy narzekają, ale w ten biznes wchodzą potentaci
0 0Potężny zastrzyk finansowy dla polskiej pisarki. Wiemy, ile Tokarczuk zarobi na Noblu