O autorze
Doktor nauk ekonomicznych, prezes Ecorys Polska Sp. z o.o., założyciel pierwszego w kraju klastra medialno-kreatywnego Creative Communication Cluster.

Współpracuje z instytucjami branżowymi w zakresie edukacji rynku na temat zagadnień związanych z przetargami publicznymi i inicjuje współpracę między biznesem, światem nauki oraz administracją publiczną, kontynuując proces konsolidacji sektora medialno-kreatywnego w celu podniesienia jego konkurencyjności. Jest cenionym specjalistą nie tylko w branży PR, ale również w branży kreatywnej. Jako ekspert uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, biorąc aktywny udział w dialogu na temat zmian prawnych mających na celu zwiększenie poziomu wsparcia ze strony administracji publicznej dla MŚP.

Polska firma rozdzieli granty norweskie

pexels.com
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współpracy Regionalnej Funduszy Norweskich i EOG w obszarze zatrudnienia młodych oraz współpracy regionalnej na lata 2017-2024 został ECORYS Polska, działający w konsorcjum z włoską firmą JCP Consulting.


Globalny Fundusz Współpracy Regionalnej został ustanowiony jako odrębna alokacja grantów w wysokości 100 mln euro, którego celem nadrzędnym jest wspieranie przedsięwzięć odpowiadających na aktualne wyzwania w krajach europejskich poprzez rozszerzanie międzynarodowej współpracy i pogłębianie ponadnarodowego dialogu. Działania finansowane z Globalnego Funduszu Współpracy Regionalnej prowadzić mają do zmniejszenia ekonomicznych i społecznych nierówności na terenie Europy.

Fundusz będzie wdrażany poprzez realizację międzynarodowych projektów z udziałem podmiotów z piętnastu państw-beneficjentów Funduszy Norweskich i EOG, państw-darczyńców – Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – oraz wybranych państw trzecich. Obszary tematyczne oraz szczegółowe wytyczne zostaną określone w otwartych naborach wniosków o dofinansowanie, zaś same projekty będą mogły być realizowane najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku.

Globalny Fundusz Współpracy Regionalnej podzielono na dwa komponenty:

• Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży


Krajami uprawnionymi do realizowania projektów w tym komponencie jest piętnaście państw-beneficjentów oraz Irlandia, Włochy i Hiszpania. Projekty powinny być realizowane przez podmioty pochodzące z co najmniej dwóch krajów, z których co najmniej jeden musi być państwem-beneficjentem.


• Fundusz na rzecz Współpracy Regionalnej

Wsparcie w ramach tego komponentu obejmie działania w sektorach priorytetowych dla Funduszy Norweskich i EOG, przede wszystkim w zakresie wymiany wiedzy, najlepszych praktyk oraz budowania potencjału instytu-cjonalnego. Projekty realizowane będą zarówno przez państwa-beneficjentów, jak i kraje trzecie, spoza UE i EOG: Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię, Mołdawię, Czarnogórę, Rosję, Serbię, Turcję czy Ukrainę. Powinny być one wdrażane przez podmioty z co najmniej trzech krajów, w tym co najmniej dwóch państw-beneficjentów. Dodatkowo, oba wymienione Fundusze przewidują możliwość udziału partnerów z krajów-darczyńców.

ECORYS Polska odpowiedzialny będzie za kompleksowe zarządzanie Funduszami, a także komunikację programu i finansowanych projektów w przestrzeni europejskiej.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Igor IluninIgor Ilunin

Większość ludzi już jest przyzwyczajona do przyswajania danych i multimediów na wielu ekranach. Stąd oczekiwana, że samochody zapewnią podobne możliwości, są naturalne.

Piotr BuckiPiotr Bucki

Czasem na szkoleniach przeprowadzam pewien eksperyment. Proszę uczestników, żeby wskazali lewą i prawą stronę. Nic trudnego. Dla przeważającej większości. To jednak nie koniec eksperymentu.

Tomasz SwiebodaTomasz Swieboda

Polski rynek venture capital z roku na rok staje się coraz dojrzalszy i powoli zaczyna przypominać zachodnie ekosystemy. Tak w ostatnich dwóch latach wyglądała lokalna scena startupowa.