O autorze
Doktor nauk ekonomicznych, prezes Ecorys Polska Sp. z o.o., założyciel pierwszego w kraju klastra medialno-kreatywnego Creative Communication Cluster.

Współpracuje z instytucjami branżowymi w zakresie edukacji rynku na temat zagadnień związanych z przetargami publicznymi i inicjuje współpracę między biznesem, światem nauki oraz administracją publiczną, kontynuując proces konsolidacji sektora medialno-kreatywnego w celu podniesienia jego konkurencyjności. Jest cenionym specjalistą nie tylko w branży PR, ale również w branży kreatywnej. Jako ekspert uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, biorąc aktywny udział w dialogu na temat zmian prawnych mających na celu zwiększenie poziomu wsparcia ze strony administracji publicznej dla MŚP.

Polska firma rozdzieli granty norweskie

pexels.com
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poinformowało, że Operatorem Globalnego Funduszu Współpracy Regionalnej Funduszy Norweskich i EOG w obszarze zatrudnienia młodych oraz współpracy regionalnej na lata 2017-2024 został ECORYS Polska, działający w konsorcjum z włoską firmą JCP Consulting.


Globalny Fundusz Współpracy Regionalnej został ustanowiony jako odrębna alokacja grantów w wysokości 100 mln euro, którego celem nadrzędnym jest wspieranie przedsięwzięć odpowiadających na aktualne wyzwania w krajach europejskich poprzez rozszerzanie międzynarodowej współpracy i pogłębianie ponadnarodowego dialogu. Działania finansowane z Globalnego Funduszu Współpracy Regionalnej prowadzić mają do zmniejszenia ekonomicznych i społecznych nierówności na terenie Europy.

Fundusz będzie wdrażany poprzez realizację międzynarodowych projektów z udziałem podmiotów z piętnastu państw-beneficjentów Funduszy Norweskich i EOG, państw-darczyńców – Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – oraz wybranych państw trzecich. Obszary tematyczne oraz szczegółowe wytyczne zostaną określone w otwartych naborach wniosków o dofinansowanie, zaś same projekty będą mogły być realizowane najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku.

Globalny Fundusz Współpracy Regionalnej podzielono na dwa komponenty:

• Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży


Krajami uprawnionymi do realizowania projektów w tym komponencie jest piętnaście państw-beneficjentów oraz Irlandia, Włochy i Hiszpania. Projekty powinny być realizowane przez podmioty pochodzące z co najmniej dwóch krajów, z których co najmniej jeden musi być państwem-beneficjentem.


• Fundusz na rzecz Współpracy Regionalnej

Wsparcie w ramach tego komponentu obejmie działania w sektorach priorytetowych dla Funduszy Norweskich i EOG, przede wszystkim w zakresie wymiany wiedzy, najlepszych praktyk oraz budowania potencjału instytu-cjonalnego. Projekty realizowane będą zarówno przez państwa-beneficjentów, jak i kraje trzecie, spoza UE i EOG: Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię, Mołdawię, Czarnogórę, Rosję, Serbię, Turcję czy Ukrainę. Powinny być one wdrażane przez podmioty z co najmniej trzech krajów, w tym co najmniej dwóch państw-beneficjentów. Dodatkowo, oba wymienione Fundusze przewidują możliwość udziału partnerów z krajów-darczyńców.

ECORYS Polska odpowiedzialny będzie za kompleksowe zarządzanie Funduszami, a także komunikację programu i finansowanych projektów w przestrzeni europejskiej.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
BIZNES 0 0Wymyślił, że będzie przynosił korpoludkom książki. "Znikają w 5 minut. Ludzie się na nie rzucają"
0 0Po wyborach szykują nam rewolucję. Te zmiany dotkną każdego, kto płaci podatki
0 0Nie obserwujecie nas jeszcze na Instagramie? Będziecie zaskoczeni, co tam się wyprawia
0 0Tak zachowasz produktywność, gdy pracujesz zdalnie (a tak naprawdę wcale tego nie chcesz)
0 0Nobel z ekonomii trafił w dobre ręce. Ci ludzie pomogli 5 milionom dzieci
0 0Zdobywca Nagrody Nobla: Nie oszukujmy się, nie skolonizujemy egzoplanet
KARIERA 0 0Rzuciła pracę programistki, żeby opiekować się cudzymi kotami. I świetnie na tym wyszła
BIZNES 0 0Jak to wędlina, skoro mięsa nie ma? Mięsożercy narzekają, ale w ten biznes wchodzą potentaci
0 0Potężny zastrzyk finansowy dla polskiej pisarki. Wiemy, ile Tokarczuk zarobi na Noblu