• Gra szklanych paciorków i przywracanie uniwersytetu

  Miłośnicy neoliberalizmu – podobnie jak Kastalczycy – stracili z oczu fakt, że proponowana przez nich gra jest zdarzeniem historycznym, przypadkowym i irracjonalnym. Cały uniwersytecki system rankingowy to przestrzeń, która zapomniała o swojej historyczności i monetaryzację kwantyfikacji traktuje jako gwarancję swojej nieśmiertelności. Tymczasem tworzenie twierdzy odrealniającej świat, zbudowanej z iluzji punktów, oznacza odsunięcie się nauki i edukacji od realnych problemów społecznych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Uniwersytet oparty na godności

  Uniwersytet to nadal jedna z nielicznych instytucji społecznych mająca siłę demokratyzacji życia społecznego. Jednak obecne zmiany w szkolnictwie wyższym oparte na mechanizmach punktowych i walce konkurencyjnej o zasoby wpływają negatywnie na godność w uniwersyteckim miejscu pracy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Akademicka kultura mobbingu w dobie doskonałości badawczej

  Jak zauważa amerykańska badaczka patologii uniwersyteckich Darla Twale korporatyzacja uczelni wyższych prowadzi do wzrostu poziomu zachowań mobbingowych w kulturach akademickich. Polskie uczelnie poddane presji prostej imitacji międzynarodowych norm doskonałości są szczególnie narażone na ten rodzaj patologii. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czy krytyka uniwersytetu ma sens dla godności naukowców?

  Nowa reforma polskiego uniwersytetu wzbudza zarówno głosy afirmujące ustawę, krytykujące status quo, jak i krytyczne względem samej reformy. Czy jednak zarówno entuzjaści, jak i przeciwnicy ustawy nie stanowią czasem elity, którą stać na opór, ponieważ pracują w warunkach zapewniających ochronę godności? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zarządzanie uniwersytetem przez jazz

  Sprawne zarządzanie uniwersytetem wymaga obecności kreatywnych przywódców, którzy potrafią włączać w procesy decyzyjne innych pracowników, budować demokratyczne relacje oraz zmieniać się w przewodzeniu organizacją. Uniwersytet w tym sensie przypomina jammującą kapelę jazzową i wiele może się od niej nauczyć! CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komu ufamy w uniwersytecie?

  Zaufanie warunkuje rozwój zdrowego uniwersytetu. Może występować pomiędzy pracownikami, w relacji pracownik – system uczelniany czy pracownik – władza uniwersytetu. Czy nowy styl zarządzania polskimi uczelniami, oparty na ilościowej ocenie efektywności, wzmacnia czy podważa tę podstawową wartość? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zmiana przychodzi z marginesów

  Wybitna przedstawicielka zarządzania humanistycznego, profesor Heather Höpfl zwykła mawiać, że zmiana zawsze przychodzi z marginesów, nie z centrum. W przypadku reformy uniwersytetu jest podobnie: potrzebujemy pozytywnych przykładów, impulsów spoza głównego nurtu, które mają szansę stać się inspiracją do zmian. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rankingowa (de)gradacja uniwersytetów

  Jak mawiał Albert Einstein, nie wszystko, co się liczy, jest policzalne. I nie wszystko, co jest policzalne, liczy się. A jednak od czasu opublikowania światowego rankingu uczelni przez Uniwersytet Szanghajski w 2003 roku, obserwujemy nasilającą się modę na światową i krajową rywalizację międzyuniwersytecką o jak najlepsze miejsca w ilościowych zestawieniach. Rytualizacja pozorów uniwersyteckiej doskonałości trwa w najlepsze, a Einstein przewraca się w grobie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Krajowe Ramy Panoptyzacji

  Więzienie zbudowane na bazie panoptykonu – zdaniem francuskiego socjologa Michela Foucaulta, autora książki „Nadzorować i karać. Narodziny więzienia” – to idealne rozwiązanie dla dyscyplinowania ludzi i sprawowania nad nimi władzy. W centrum tej budowli znajduje się wieża strażnicza, która otoczona jest celami usytuowanymi na kilku piętrach. O ile strażnik może obserwować non-stop każdego więźnia – o tyle żaden z więźniów nie widzi strażnika i nie wie, czy ten znajduje się aktualnie w wieży. W efekcie ciągłej niepewności w zakresie bycia obserwowanym lub nie, więzień zaczyna zachowywać się jak strażnik, kontrolując nieustannie samego siebie przy pomocy więziennych reguł i stosując wobec siebie sankcje. Kto potrafi zarządzać cudzą niepewnością – ten posiada nad nim władzę. CZYTAJ WIĘCEJ