O autorze
Fundacja Startup Poland jest głosem społeczności polskich startupów. Za cel stawia sobie budowanie dialogu z administracją publiczną oraz identyfikację i likwidację barier, które ograniczają rozwój nowych, innowacyjnych firm.

Mała ustawa o innowacyjności przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Najważniejsze założenia projektu obejmują przede wszystkim wdrożenie nowych instrumentów podatkowych promujących podejmowanie innowacyjnej działalności.


Celem zaproponowanych zmian jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, co ma być decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu życia w Polsce.

Wśród najważniejszych instrumentów podatkowych, jakie służyć mają pobudzeniu inicjatyw zmierzających do podejmowania działalności innnowacyjnej, należy wyróżnić:

1. zniesienie od 1.01.2017 r. na stałe opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej - oznacza to, że akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną do niej własność intelektualną, nie będą podlegały opodatkowaniu. Powinno to przyczynić się do większego udziału np. naukowców w komercjalizacji wyników badań;
2. rozszerzenie listy kosztów podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentu - dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te będą wynosiły do 50 proc;
podwyższenie kwoty maksymalnego rocznego odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych na badania i rozwój;
3. wydłużenie z 3 do 6 lat okresu rozliczania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową;
4. zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R -

Podatnik będzie mógł stosować to rozwiązanie jako alternatywę wobec wydłużenia okresu odliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na B+R i równocześnie zanotował stratę, mógłby od razu otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

WAŻNE DLA VC

Niestety wśród rozwiązań zaproponowanych w projekcie brakuje zapisów, które sprzyjałyby rozwojowi rynku venture capital. Obecnie obowiązują regulacje przejściowe na lata 2016-2017. Duża ustawa o wspieraniu innowacyjności ma uregulować sytuacje po 2017 roku.


W trakcie uzgodnień międzyresortowych Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju przypomniała niedawno w mediach resortowi nauki, że jego projekt nie przewiduje zniesienia dwukrotnego opodatkowania funduszy venture capital. Podkreślała, że z powodu dyskryminacji podatkowej polskie fundusze kapitałowe lokują się za granicą, gdzie ich działalność jest neutralna podatkowo.

Ministerstwo Nauki odpowiedziało na to, że to pierwszy etap zmian ustawy. Drugi – tzw. „duża nowelizacji” – ma być gotowy do końca roku, a jego założenia mają być znane do wakacji.

Ustawa ma zacząć obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia, a wejście w życie części przepisów podatkowych planowane jest na 1 stycznia 2017 r.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Piotr BuckiPiotr Bucki

Aaron Sorkin – amerykański dramaturg, scenarzysta, reżyser i producent filmowy i telewizyjny – przekonuje, że jeśli nie masz w swojej opowieści takich słów jak „ale”, „jednak”, „z wyjątkiem”, „poza”, „tymczasem”, to nie stworzysz dobrej historii. Jeśli nie masz właśnie takich słów funkcyjnych, to nie masz też dobrej narracji do swojej prezentacji.

Jarosław TrelaJarosław Trela

Całkiem niedawno rozpoczął się nowy rok 2019. Jaki był poprzedni dla mnie i mojej firmy? Odpowiem obiektywnie i szczerze. Dobry. Z dumą mogę powiedzieć, że cały czas rośniemy, notujemy zyski, a pracy nie brakuje. Jest to zasługa kilku składowych. Po pierwsze wzrastającej świadomości co do sektora odnawialnych źródeł energii.

Krzysztof SurgutKrzysztof Surgut

Twoja Firma została zaatakowana przez hakerów? No to może warto odpowiedzieć im "Pięknym za Nadobne" i przygotować lub zlecić kontratak? To nie jest najlepszy pomysł. Dlaczego? Zapraszam do lektury.