• Rękojmia dźwignią nepotyzmu – nowe podejście do doboru ludzi na wojewodów

  Do poniedziałku (16.11.15) aby zostać wojewodą trzeba było mieć „3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkim”. Wymóg ten okazał się zbyt wygórowany i został zastąpiony rękojmią. Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii organizacyjnej nie znała dotychczas takiego kryterium selekcyjnego. Skąd mogła się wziąć ta zmiana wymogu na stanowisko wojewody oraz jakie będzie to może mieć konsekwencje? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Gdzie zniknęło ponad 5 miliardów złotych z handlu detalicznego w Polsce?

  Prawie 34% wspomnianej w tytule kwoty (1,72 miliarda złotych) stanowiły kradzieże pracownicze. Jak psychologia organizacji może pomóc w ograniczaniu tego zjawiska? Gościnny wpis Dariusza Ambroziaka, psychologa organizacji, mojego współpracownika z Instytutu Gaussa. Nie wystarczy zatrudnić firmę ochraniarską, czy inwestować techniczne zabezpieczenie, trzeba też coś zrobić z jakością organizacją i ludźmi. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jaka jest relacja pomiędzy zaufaniem a współpracą?

  Słyszy się często, że współpraca „nie wychodzi”, ponieważ nie ma zaufania (np. ). Dodatkowo wzmacniają takie myślenie informacje z badań CBOS, że w Polsce jest stosunkowo niski poziom zaufania (np. ). W swoich raportach CBOS powtarza wiedzę potoczną, że zaufanie jest potrzebne... CZYTAJ WIĘCEJ
 • Modny transformacyjny styl przywódczy jest często niebezpieczny lub nieskuteczny

  Nie jest tajemnicą poliszynela, że zbyt często stosowany jest w Polsce autokratyczny/dyrektywny styl zarządzania/kierowania/przywództwa. Powstaje pytanie w jakim kierunku mógłby się ten styl zmieniać aby podnieść sprawność funkcjonowania polskich organizacji biznesowych? CZYTAJ WIĘCEJ