O autorze
Uważam, że nie trzeba być geniuszem, żeby być wprawnym innowatorem.

Jestem współzałożycielem Rokanan - firmy zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem produtków na rynek oraz propagnowaniem standardów zarządzania produktami. Jestem współautorem podręcznika „Przewodnik po Ogólnej Teorii Innowacji” oraz założycielem i Product Managerem TeamStormera, aplikacji do zespołowego rozwiazywania problemów.

Jestem też założycielem i prezesem przedstawicielstwa Product Development and Management Association, najstarszej organizacji non profit (1976r) zrzeszającej menadzerów produktów i innowacji

Maja pasją jest sztuka: rysunek, gitara, dobra książka i jazda na deskorolce.

Jak skutecznie chronić własność intelektualną?

Patent można łatwo obejść
Patent można łatwo obejść Flickr
Każda firma, która dysponuje unikalną własnością intelektualną stanowiącą o jej przewadze, chcę ją chronić. Wojny patentowe wielkich graczy na rynku telekomunikacyjnym lub zjawisko patentowych trolli pokazuje, żeby być w 100% bezpiecznym, nie wystarczy powierzyć sprawę kancelarii.


Szacujemy, że ok 80% patentów można obejść niewielkim nakładem sił. Wynika to z faktu, że nowe rozwiązania często opracowywane są przez prawnika, który nie jest fachowcem w danej dziedzinie, przez brak czasu do odpowiedniego opisania rozwiązania przez zgłaszającego czy nawet przez zwykłą niedoskonałość języka.


Analiza Konkurencyjna Własności Intelektualnej GTI (CAIP™) opiera sie na założeniu, że patent to rozwiązanie problemu systemu, a obejście patentu (w rozumieniu GTI) w rzeczywistości oznacza identyfikację alternatywnego rozwiązania tego samego problemu, lub alternatywnego problemu, który - jeżeli jest już rozwiązany - umożliwia osiągnięcie celu danego systemu.


Dzięki temu stosując odpowiednie narzędzia, GTI oferuje metodę:

a) ochrony patentu przed nadużyciami ze strony konkurencji (tzw. design-around), a tym samym zachowanie przewagi przedsiębiorstwa;
b) obejścia istniejącego patentu, jeśli był on ustanowiony, żeby zablokować wszelką konkurencję w danej niszy rynkowej.

Metodologia ta pomagała już naszym klientom. Jednym z nich była firma produkująca ‘kubki niekapki’ dla dzieci. Znalazła się ona w dramatycznej sytuacji zaraz po tym, jak konkurencja opatentowała sposób, w jaki produkowana była ich nowa linka produktów. Bez znalezienia szybkiego rozwiązania firmie groziło całkowite wstrzymanie produkcji.
Zgodnie z zasadami, na początku dokonaliśmy dekompozycji opisanego we wniosku systemu - kubka do picia składającego się z:

• kubka z otworem na jednym końcu;
• nasadki zamykającej ten otwór, wyposażonej w dziubek i przyległą powierzchnię współpracującą, będącą w kontakcie z owym dziubkiem
• element działający jak zawór, wyposażony w wybrzuszenie, wyprofilowane tak, żeby miała kontakt z przylegającą powierzchnią współpracującą tak, iż wybrzuszenie może stykać się z dziubkiem tak, iż dziubek posiada górną część o wklęsłej powierzchni zaworu, która wystaje całkowicie ponad wspomnianą górną część i jest zakrzywiona do wewnątrz owego wybrzuszenia

Następnie dzięki specjalnej technice modelowania i technikom rozwiązywania problemów, o których pisałem już na blogu INNPoland, udało nam się znaleźć alternatywę.Patent konkurencji miał wystarczająco wiele luk umożliwiających obejście. Dzięki temu firma, po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji mogła, wznowić produkcję, nie naruszając patentu konkurencji.

Metodologia może być przydatna młodym firmom wdrażającym nowe, innowacyjne produkty, prawnikom patentowym lub brokerom technologii, dając możliwości ulepszenia swojej oferty dla klientów, ale także koncernom, które mogą oszczędzić grube miliony na współpracy z nami.

Jeśli interesuje Cie to zagadnienie, to zapraszam na bezpłatne warsztaty CAIP na których przedstawimy założenia powyższej metodologii oraz podstawowe narzędzia. Odbędą się już 9 maja 2017 o 10:00 w Warszawie w Centrum Biznesowym (www.marynarska11.pl) naszej Fabryki startupów i3. Dodatkowe informacje i zarejestrować można się wysyłając emaila na info@fi3.pl

Zapraszam!