O projekcie

INNPoland.pl to jakościowy, angażujący i innowacyjny serwis piszący o innowacjach, biznesie, nauce i technologiach.

Łączy środowiska nauki, biznesu i instytucje publiczne. Jest miejscem ich spotkania i rozmowy. Jednocześnie nie jest pozbawiony ambicji wpływania na rzeczywistość i zmieniania jej. Świat pędzi coraz szybciej, a bez znajomości technologii ciężko za nim nadążyć. W INNPoland w przejrzysty i zrozumiały sposób tłumaczymy, jak odnaleźć się w wygodnym, ale i niebezpiecznym świecie technologii. Opisujemy liczne historie sukcesu, inspirując tym samym kolejnych młodych przedsiębiorców do zakładania nowatorskich biznesów. To lektura obowiązkowa dla młodych managerów i osób skupionych na własnej karierze. W INNPoland znajdziesz liczne porady na temat tego, jak wydajnie zarządzać czasem pracy i czynnikiem ludzkim.

Osią, wokół której kręci się współczesna gospodarka, jest innowacja. Polska ma ambicję uczestniczyć w nowoczesnym biznesie, jednak na razie liderzy coraz bardziej się oddalają. Pisząc o rozmaitych wynalazkach, technologiach, przełomach naukowych, dokładamy swoją cegiełkę do inspirowania rządzących w szukaniu nowych okazji gospodarczych, wykorzystujący przewagę polskiej myśli inżynierskiej.


W ostatnich 25 latach Polska odniosła niezwykły sukces gospodarczy. Udało nam się przekształcić z kraju komunistycznego w prężną, dynamiczną, rosnącą gospodarkę wolnorynkową. Wyzwolona energia milionów Polaków zbudowała podwaliny finansowego sukcesu – zarówno kraju, jak i firm i wielu obywateli.

Dziś pytanie brzmi: Co dalej. Jak wyjść z pułapki średniego dochodu, przestać łączyć Polskę z krajem, którego przewagą jest tania siła robocza. Naszym zdaniem odpowiedzią są innowacje. Dlatego wspierać będziemy wszystkie firmy, które właśnie w nich widzą paliwo do rozwoju swojego i kraju.