Pracoholik nie jest efektywny. 5 rad dla przedsiębiorców, jak uniknąć wypalenia zawodowego swoich pracowników

Pracoholik nie jest efektywny. 5 rad dla przedsiębiorców, jak uniknąć wypalenia zawodowego swoich pracowników.
Pracoholik nie jest efektywny. 5 rad dla przedsiębiorców, jak uniknąć wypalenia zawodowego swoich pracowników. fot. 123rf.com
Niska pensja, fatalna atmosfera w zespole czy despotyczny szef to z pewnością nie są czynniki, które zachęcają nas, aby z uśmiechem na twarzy rano udać się do pracy. Tymczasem coraz częściej wypalenie zawodowe dosięga osób, którym wcześniej ich profesja sprawiała przyjemność oraz dobrze zarabiają. Oznacza to, że przed przedsiębiorcami stoi jeszcze więcej wyzwań, które muszą podjąć, aby motywacja ich podwładnych cały czas była na odpowiednio wysokim poziomie.


Jak to zrobić? Łukasz Janiec, psycholog i trener biznesu radzi po prostu działać…profilaktycznie. Czyli eliminować z otoczenia firmy czynniki, które mogą przyczynić się do wypalenia zawodowego poszczególnych członków zespołu. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest dowiedzenie się i uświadomienie sobie, co obniża morale naszych pracowników. W tym celu pomocne może być prowadzenie np. badań satysfakcji podwładnych, a następnie usuwanie demotywujących elementów. Jednakże trzeba to robić w praktyce, a nie poprzestać tylko na przeprowadzeniu ankiety.


Oto 5 rad, które pomogą przedsiębiorcy uniknąć wypalenia zawodowego wśród swoich pracowników. Bo zdemotywowany pracownik jest nieskuteczny i nieefektywny dla naszej firmy.

5. Przedstaw pracownikom wizję firmy


Andre Lavoie, prezes firmy ClearCompany uważa, że wizja przedsiębiorstwa powinna inspirować i motywować pracowników. Dlatego radzi przedsiębiorcom wspólne ustalanie i omawianie z członkami zespołu jego celów. Dlatego, że nie tylko będą w stanie je zrozumieć, ale także dostosować swoje własne cele z interesami firmy. Dzięki temu zachowają entuzjazm i wysoką efektywność.

Jego zdanie podziela również psycholog dr Joanna Rajang. Wskazuje, że w Polsce dominuje błędnie rozumiana filozofia zarządzania przez cele. Oznacza to, że pracownicy mają np. za zadanie sprzedać 400 produktów miesięcznie lub obsłużyć 50 klientów. Ale nie są organizowane spotkania, na których członkowie zespołu mogliby wypowiedzieć się lub przedstawić swój punkt widzenia na dane kwestie. W efekcie czują się w niewystarczającym stopniu zrozumiani i z czasem ich zaangażowanie w pracę spada.

4. Pozwól pracownikowi być sobą


Eksperci HR z ProFirma radzą, aby być w stosunku do swoich pracowników elastycznym. Dlatego, że każdy z nich jest inny i odmienne czynniki motywują go do pracy. Radzą traktować swoich podwładnych indywidualnie, pozwolić im na kreatywność oraz nagradzać za innowacyjne rozwiązania.


Może to ułatwić stworzenie w firmie atmosfery zabawy. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Jednak pozostawienie czasu na nieformalne spotkania czy żarty znacznie może poprawić relacje w zespole i poprawić jego efektywność. W rezultacie pracownicy znacznie chętniej będą wykonywać swoje obowiązki i nie popadną w wypalającą rutynę.

3. Nie stresuj pracownika


Oczywiście nie oznacza to, że przedsiębiorca ma pozwolić mu się obijać. Małgorzata Szymańska i Karol Wolski z serwisu badaniahr.pl wskazują, że podstawowym działaniem prewencyjnym ze strony szefa, które zminimalizuje poziom stresu pracowników, jest dostarczenie im odpowiednich zasobów. Dlatego, że stres pojawia się wtedy, gdy zlecone podwładnemu zadania przekraczają jego możliwości. Obowiązkiem firmy jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia materialnego, informacyjnego i emocjonalnego.

To pierwsze oznacza zapewnienie pracownikowi odpowiednich narzędzi czy pieniędzy potrzebnych do zrealizowania postawionych przed nim celów. Z kolei wsparcie informacyjne to prawidłowy przepływ informacji pomiędzy szefem, a pracownikami. To również precyzyjne określenie roli członka zespołu w firmie, jego odpowiedzialności oraz oczekiwań wobec niego. Natomiast wsparcie emocjonalne polega na okazywaniu swoim podwładnym szacunku i wzajemnej uczciwości.

2. Bądź sprawiedliwy dla pracowników


Eksperci serwisu badaniahr.pl wskazują także, że wypalenie zawodowe w bardzo dużym stopniu ogranicza również poczucie sprawiedliwości organizacyjnej. Jest to zbiór wrażeń naszych pracowników na temat podziału dóbr, sposobu podejmowania przez szefa decyzji w firmie, ich rezultatów oraz interakcji z innymi współpracownikami.

Aby zachować poczucie sprawiedliwości na odpowiednim poziomie, pracownicy muszą mieć przekonanie, że w firmie panuje obiektywny podział nagród i przywilejów. Podstawą w tym zakresie jest wypłacanie adekwatnych wynagrodzeń do stanowiska i ilości włożonej pracy. Dodatkowo ważne jest precyzyjne określenie reguł dostępu do urlopów, premii czy innych świadczeń. Tak, aby żaden członek zespołu nie czuł się skrzywdzony przez niesprawiedliwy ich podział.

1. Nie pozwól pracownikowi zostać pracoholikiem


Małgorzata Szymańska i Karol Wolski wskazują, że dla większości pracodawców pracownik chętnie zostający dłużej po godzinach i całą energię przeznaczający na wykonywanie zawodowych obowiązków wydaje się cennym nabytkiem. Tymczasem zaniedbywanie przez niego swoich prywatnych potrzeb oraz własnego hobby może mieć fatalne skutki, także dla firmy. Dlatego, że jest to najkrótsza droga do wypalenia zawodowego.

Eksperci ostrzegają, że osoby, dla których praca stanowi całe życie, są bardzo narażeni na zawodowe frustracje. Chcą być cały czas na wysokich obrotach, realizować coraz trudniejsze zadania, a także wykonywać je szybciej od innych. Zapominają, że aby intensywnie pracować, trzeba też umiejętnie odpoczywać. W efekcie spychając na bocznicę swoje życie prywatne i wewnętrzne potrzeby, są najbardziej podatni na wypalenie. W rezultacie spada również ich produktywność. W takim przypadku rolą ich szefa jest zapewnienie takiej osobie możliwości wytchnienia. Przykładowo poprzez zmianę zadań czy wysłanie na urlop.

Napisz do autora: kamil.sztandera@innpoland.pl

Partnerem akcji "Akademia e-biznesu" jest home.pl