Nauka i biznes muszą zacząć współpracować, by Polska stała się innowacyjna. Teraz pomoże nam w tym program ONZ

Nauka i biznes muszą zacząć współpracować, by Polska stała się innowacyjna. Teraz pomoże nam w tym program ONZ
Nauka i biznes muszą zacząć współpracować, by Polska stała się innowacyjna. Teraz pomoże nam w tym program ONZ Fot. Mat. prasowe/UN GC
Program zmierzający do uczynienia z Polski znaczącego punktu na mapie światowej innowacyjności przedstawiono podczas posiedzenia Rady Programowej UN GC (The United Nations Global Compact). Projekt o nazwie „Innowacje” został uruchomiony w ramach inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, w celu wypracowania efektywniejszych standardów współpracy na styku nauki i biznesu.


W wielu badaniach dotyczących innowacyjności w Polsce nasz kraj nie wypada najlepiej. Polska owszem ma potencjał, ale badaczom i przedsiębiorcom jakoś ze sobą nie po drodze. Właśnie przedstawiony w piątek 19 czerwca Program Innowacje ma to zmienić.


– Zmierzamy do pobudzenia innowacyjności w polskich ośrodkach kompetencji, zbudowania mapy tych ośrodków jak i skrócenia czasu opracowania innowacji i ich wdrożenia przez konkretne branże, przy uwzględnieniu rozwiązań stymulujących zrównoważony rozwój – mówili podczas posiedzenia Rady Programowej UN GC jej członkowie.


Z uwagi na wielowymiarowy aspekt zagadnienia jakim jest innowacyjność, program ma bazować na koncepcji klastrów innowacji: wydobywczym, paliwowym, chemicznym, energetycznym, ICT, lotniczym, infrastrukturalnym, dotyczącym transportu i logistyki, dotyczącym technologii ochrony środowiska oraz tym związanym z przemysłem kreatywnym (tu także: kultura i innowacje społeczne). Każdy z klastrów będzie miał przynajmniej jednego biznesowego partnera strategicznego, pełniącego funkcję lidera.


Po co nam ONZ?
– ONZ, będąc globalnym think tankiem rozwojowym, który od lat obserwuje światowe trendy w innowacyjności, stymuluje przepływ najlepszych rozwiązań, a te stanowią fundament dla rozwoju – tłumaczyli członkowie Rady. – Bo polski biznes sam nie wymyśli konkurencyjnych globalnie rozwiązań. Dlatego potrzebuje do tego wydajnych silosów kompetencyjnych i nie zawsze dostępnej w Polsce wysokiej jakościowo wiedzy - podkreślali.

Zdaniem ekspertów nauka i sektor badawczo-rozwojowy bez biznesu skarleje i nie wytworzy rozwiązań o potencjale wdrożeniowym.

– Skoro udało się przeprowadzić w Polsce generalnie efektywną transformację społeczno-ekonomiczną i wypracować solidną bazę dla dalszego wzrostu, to czas najwyższy na zbudowanie na jej fundamencie bloków startowych w kilku, a najlepiej kilkunastu dziedzinach, w których polski przemysł (w tym przemysł kreatywny) się wyspecjalizuje – mówią przedstawiciele ONZ.

Skąd ta inicjatywa? W raporcie Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP „Polska 2030” obszar innowacyjności został zdefiniowany jako kluczowy i jako kluczowemu należało przedsięwziąć działania, które pozwoliłyby naprawdę go zrealizować, a nie pozostawić w obszarze pobożnych życzeń. I tu właśnie swoje wsparcie zaproponowało ONZ.
Co zmieni program?
Po pierwsze, należy powiedzieć, że program budowany jest na dwóch filarach: rodzimym i międzynarodowym.

W Polsce działania koordynowane przez Global Compact przewidują stałą współpracę z ośrodkami stymulującymi rozwój innowacji po stronie administracji, nauki i biznesu. W ramach strategicznego partnerstwa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), EIT+ i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Global Compact będzie wzmacniał i upowszechniał narzędzia służące rozwojowi innowacji w Polsce.

W ramach filaru międzynarodowego we współpracy z United Nations Development Programme (UNDP) Global Compact rozwija program Innowacje w oparciu o realizowany w 164 krajach świata program Innovation for Development.

Na program składa się siedem komponentów:

Komponent I – think tank - służący optymalizacji rozwiązań wchodzących w fazę naukowo- badawczą i precyzyjnie szacujący ich potencjał wdrożeniowy w oparciu o doświadczenia i oczekiwania biznesu oraz możliwości ośrodków kompetencji (jednostki naukowo- badawcze, uczelnie wyższe, wynalazcy etc.).

Komponent II – biblioteka innowacji - prezentujący najlepsze praktyki współdziałania biznesu i nauki, w oparciu o współpracę z wiodącymi ośrodkami kompetencji, z którymi pracuje ONZ, tj. np.: MIT, Stanford University, Columbia University, Oxford University, New York University oraz United Nations University w Tokyo, a także centra wiedzy w ramach samego ONZ, jak chociażby South – South Cooperation Unit czy UNDP Oslo Center.

Komponent III – warsztat innowacji – służący wspieraniu działań prowadzonych w ramach tworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu – Platformy Transferu Technologii (PTT), w szczególności w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla polskiego przemysłu niedostępnych w Polsce oraz promocji polskich rozwiązań o wysokiej adaptowalności w krajach trzecich.

Komponent IV – Laboratorium Innowacji – służący budowie efektywniejszych i szybszych kanałów współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W ramach laboratorium będą prezentowane przykłady efektywnej współpracy nauka –biznes, które zakończyły się rynkowym wdrożeniem o wysokim poziomie adaptowalności w ramach jednej bądź kilku branży. W ramach Laboratorium będą także realizowane konkretne wdrożenia na styku biznesu i nauki.

Komponent V – Laboratorium wiedzy – czyli cykl raportów eksperckich, prezentujących główne obszary interwencji programu. Raporty, opracowania branżowe wydane w ramach Laboratorium Innowacji oraz inne przydatne materiały, które zostaną zamieszczone na stronie dedykowanej Programowi. Na ich bazie będą organizowane debaty z udziałem wynalazców, ekspertów i praktyków reprezentujących biznes i naukę. Laboratorium będzie także miejscem dla start up-ów, miejscem inspiracji, dyskusji i dialogu, z aspiracjami do polskiego odpowiednika debat dotyczących innowacji organizowanych co roku w Dolinie Krzemowej.

Komponent VI – przemysł kreatywny a kultura – służący rozpoczęciu debaty w celu wypracowania innowacji dla kultury i uruchomienia konkursu dla start-up-ów pracujących w segmencie kultury, tak aby najlepsze rozwiązania rynkowo wdrożyć i szerzej zaprezentować te wdrożenia które już funkcjonują. W ramach tego komponentu będzie przeprowadzona analiza instytucji mecenatu kultury i debata nad jej rozwojem. Zostanie także opracowana mapa instytucji wspierających kulturę i opracowanie działań zmierzających do wypracowania w ramach sektora kultury przyczółków dla wysoko innowacyjnych przestrzeni dla rozwoju przemysłu kreatywnego w sektorze kultury. Celem jest zwiększenie roli mecenatu kultury w tworzeniu znaczącego udziału przemysłu kreatywnego w polskim PKB.

Komponent VII – Innowacje społeczne – służący podnoszeniu jakości życia. Przy odpowiednim ukierunkowaniu prac naukowo-badawczych i pragmatycznym podejściu rozwiązania wypracowane w ramach tego komponentu będą komercjalizowane (np. rozwiązania służące osobą niepełnosprawnym).

Jak będzie przebiegał?
Program Innowacje jest obliczony na wiele lat, ale jego pierwsza faza ma przypadać już na lata 2015-2020. Koordynować go będzie Global Compact w Polsce przy wsparciu Rady Programowej Programu Innowacje, w skład której wchodzą przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Partnerzy Programu.

Już w sierpniu uruchomiona zostanie dedykowana programowi strona internetowa. We wrześniu
nastąpi Inauguracja Programu we Wrocławiu, gdzie pokazany zostanie pakiet rozwiązań dla branży wydobywczej we współpracy z Partnerem strategicznym Programu Grupą KGHM. Będzie też wówczas można zobaczyć model inteligentnej kopalni oraz realizowanego wspólnie z NCBR programu CUBR.

Raz na kwartał ma się odbywać debata w ramach Laboratorium Innowacji w podziale na klastry branżowe. A na grudzień 2016 r. przewidziano Innovation Summit „Innovation for Development” w Warszawie z udziałem wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, gdzie zostaną zaprezentowane dokonania Programu Innowacje i konsultacje w ramach Innovation Summit kolejnych kierunków działań.

Napisz do autorki: izabela.marczak@innpoland.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Wciąż dość powszechnym jest przeświadczenie o tym, że multitasking przynosi korzyści, szczególnie w zakresie naszej produktywności. Jak natomiast wskazują autorzy książki "Umysł Lidera" jest to przeświadczenie błędne.

Jarosław TrelaJarosław Trela

Za oknem męczą nas mordercze upały, a w Vertigo Green Energy próbujemy po raz kolejny dopasować naszą strategię do zastanych warunków prawnych, które zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Marta KarpińskaMarta Karpińska

Spółka Good Safe otrzymała milion złotych od Funduszu SPINAKER alfa finansującego projekt, którego istotą jest możliwość cyfrowego zapisu postanowień różnego rodzaju dokumentów.