Innowacje na dużą skalę. Te start-upy mają potencjał na współpracę z naprawdę wielkim przemysłem

Konferencja Demo Day Industry Lab 2018 zakończyła 2 edycję akceleratora IndustryLab, programu popularyzującego współpracę start-upów z dużymi firmami z sektora przemysłu ciężkiego
Konferencja Demo Day Industry Lab 2018 zakończyła 2 edycję akceleratora IndustryLab, programu popularyzującego współpracę start-upów z dużymi firmami z sektora przemysłu ciężkiego Materiały prasowe
Innowacje mogą rodzić się w samym sercu prężnego przedsiębiorstwa, ale nie tylko. Równie dobrze duże firmy mogą sięgać po nowatorskie rozwiązania, których twórcami są niezależni od nich wynalazcy. Tak właśnie coraz częściej wygląda współpraca między wielkim przemysłem, który ma środki i zasoby na wdrażanie innowacji, a start-upami, które z kolei mają pomysł, jak ułatwić takim gigantom życie. O tym, jak stykają się ze sobą te dwa światy, można było przekonać się na spotkaniu Demo Day, podsumowującym drugą edycję programu akceleracji Industry Lab 2018.


Podczas tego wydarzenia młode innowacyjne firmy przedstawiły wyniki prac nad swoimi projektami powstającymi przy wsparciu Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab realizowanego w ramach programu akceleracyjnego Scale UP, będącego z kolei częścią pilotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości akcji Start In Poland. Dzięki niej wybrane start-upy mogły wziąć udział w autorskim programie stworzonym pod szyldem zakładów H. Cegielski – Poznań S.A (HCP) oraz firmy konsultingowo-inwestycyjnej DGA S.A.


– Projekt był połączeniem dwóch całkowicie odrębnych podmiotów: dużego przedsiębiorstwa, spółki Skarbu Państwa z określoną strukturą, wieloletnią tradycją, kadrą z ogromną wiedzą merytoryczną, bogatym parkiem technologicznym, oraz start-upów z dużą energią, pomysłami i rozwiązaniami czekającymi na to, by móc gdzieś się rozwinąć – streszcza ideę całego programu Anna Szymańska, wiceprezes zarządu DGA S.A.

– Projekt wniósł do HCP wiele świeżości i nieszablonowości w myśleniu. Byliśmy jednak przygotowani na niestandardowe projekty. Każdy pomysł poddano konfrontacji z dostępnymi zasobami i potrzebami, które w ocenie naszych ekspertów były zasadne. Wówczas możliwy był rozwój start-upu w kierunku produktu lub technologii z dużym potencjałem rynkowym. Bardzo cieszę się z możliwości udziału w tym projekcie naszej spółki, tym bardziej, że miał on pokazać, iż innowacyjność w przemyśle ciężkim jest potrzebna, możliwa do rozwoju oraz zdolna do komercjalizacji – komentuje Rafał Kreduszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych HCP.

Na prezentacji Demo Day, która była zwieńczeniem 2 już edycji akceleratora IndustryLab, start-upowcy, poza omówieniem dotychczasowych postępów prac nad swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, otrzymali również szansę nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami i inwestorami. Rozmowy na temat ewentualnej współpracy z docelowym biznesem odbyły się w ramach specjalnej sesji pod nazwą ''Speed Dating''.


– Wyróżnikiem naszego programu była koncentracja na mocnej współpracy z jednym przedsiębiorstwem, które kładzie nacisk na realizację rozwiązań głównie powiązanych z przemysłem (energetycznym, biogospodarką, automatyką i technologiami przemysłowymi). Podstawowym celem więc było znalezienie takich start-upów, których rozwiązania wpisują się w przemysłowy charakter HCP S.A. i jednocześnie pokazanie naszemu dużemu przedsiębiorstwu, jak otworzyć się na innowacje, współpracę z młodymi, ale fantastycznymi zespołami mikrofirm. Myślę, że nam się to udało – podsumowuje program Joanna Juszczyszyn-Klimek, kierownik projektu ze strony DGA S.A.
Wśród 12 uczestników konferencji Demo Day Industry Lab 2018 znalazły się m.in. takie celujące w duży przemysł podmioty jak: Apzumi (helpdesk serwisowy w wymiarze rozszerzonej inteligencji), Futur Agro (kaskadowa suszarnia biomasy), INK3.DE (wielkogabarytowa drukarka 3D do zastosowań przemysłowych), Metrotel Polska (samopoziomujący się trap morski), Predime (system predykcji uszkodzeń do maszyn przemysłowych) czy Scanway (skaner 3D do zastosowań przemysłowych).

– Jesteśmy zachwyceni ze współpracy. Szczególne wyrazy podziękowania chcielibyśmy złożyć na ręce mentorów, których podejście mógłbym opisać jako absolutne mistrzostwo świata. Naprawdę otworzyli nam umysł i pomogli zrozumieć problem z właściwej strony – wyznaje Bartosz Kusik, prezes i założyciel spółki INK3.DE, pomysłodawca Przemysłowej Drukarki 3D GamgolBot APOCALYPTO. Dzięki programowi kierowany przez niego start-up pozyskał 100 tys. zł. W planach jego firma ma teraz nawiązanie współpracy z HCP, fabryką samochodów, fabryką autobusów oraz zakładem produkującym meble

– Mieliśmy bardzo dobry dostęp do specjalistów ze strony HCP. Współpraca z nimi przebiegała bardzo płynnie i pomogła nam osiągnąć to, co chcieliśmy – opowiada Sabina Jarmużkiewicz z Apzumi. – Istotne jest też to, że HCP pozwolił nam zweryfikować nasze założenia dotyczące projektu. Podobało nam się jeszcze tempo, w jakim realizowano program akceleratora. To było bardzo intensywne pół roku, ale wszystko zaplanowano w taki sposób, że od razu było widać efekty tych ''sprintów''.
Oprócz zacieśnienia więzi między dużym przedsiębiorstwem a start-upami realizowany przez HCP i DGA S.A program akceleracyjny promował również ideę współpracy w samej społeczności młodych kreatywnych przedsiębiorców, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich produkty lub usługi były w stosunku do siebie komplementarne. Najlepiej ilustrował to przykład kooperacji Enegive Infrastruktura (software do ładowarek samochodów elektrycznych) i ML Control (hardware do tychże urządzeń), jaka miała miejsce podczas zorganizowanych w tym właśnie celu warsztatów.

Łącznie w dwóch edycjach IndustryLab wzięły udział 23 start-upy – 11 z sektora Industry 4.0, 9 z branży energii oraz 3 z pozostałych obszarów. W ramach programu uzyskały one nie tylko wsparcie finansowe (do 200 tys. zł) ale także dostęp do wysokiej klasy mentorów (1758 godzin pracy takich ekspertów), zasobów, kompetencji (1440 godzin doradztwa branżowego), infrastruktury oraz nowych klientów i rynków zbytu. To jednak nie koniec całej akcji. Twórcy IndustryLab już szukają dla następnej edycji akceleratora kolejnych partnerów strategicznych, czyli dużych lub średnich przedsiębiorstw, które chciałyby rozwijać się we współpracy ze start-upami.

'Projekt ''Akcelerator Innowacji Przemysłowych IndustryLab'' współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (pilotaż Scale Up - Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

Artykuł powstał we współpracy z IndustryLab