INNPoland_avatar

Tego dnia Poczta Polska się zatrzyma. Przerwą pracę, a zarząd zdecyduje o upadłości

Adam Bysiek

14 maja 2024, 11:26 · 3 minuty czytania
Według nieoficjalnych informacji wkrótce odbędzie się kluczowe wydarzenie dla Poczty Polskiej – walne zgromadzenie akcjonariuszy. To właśnie na tym forum podjęta zostanie decyzja, co do dalszego istnienia i działania operatora pocztowego. Tragiczna sytuacja spółki spowodowana jest wielomilionowymi stratami.


Tego dnia Poczta Polska się zatrzyma. Przerwą pracę, a zarząd zdecyduje o upadłości

Adam Bysiek
14 maja 2024, 11:26 • 1 minuta czytania
Według nieoficjalnych informacji wkrótce odbędzie się kluczowe wydarzenie dla Poczty Polskiej – walne zgromadzenie akcjonariuszy. To właśnie na tym forum podjęta zostanie decyzja, co do dalszego istnienia i działania operatora pocztowego. Tragiczna sytuacja spółki spowodowana jest wielomilionowymi stratami.
Protest w Poczcie Polskiej – nowa decyzja o upadłości spółki PIOTR KAMIONKA/REPORTER
Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej

Obecnie jedynym akcjonariuszem Poczty Polskiej jest Skarb Państwa, którego interesy reprezentuje minister aktywów państwowych. Taka struktura akcjonariatu oznacza, że ostateczne decyzje dotyczące spółki zależą od woli rządu i jego polityki wobec tej instytucji, a w drugiej kolejności od rady nadzorczej.


Upadek Poczty Polskiej – kluczowe decyzje

W tle tej debaty kryje się problem finansowy Poczty Polskiej, która odnotowuje straty sięgające setek milionów złotych. Sytuacja ta wymaga natychmiastowych działań naprawczych oraz przemyślanego planu restrukturyzacji. Brak skutecznych interwencji może skierować Pocztę na drogę upadłości – ostrzegają anonimowi rozmówcy "Dziennika Gazety Prawnej".

W obliczu trudnej sytuacji finansowej Poczty Polskiej, głosowanie na zgromadzeniu będzie miało zasadnicze znaczenie dla dalszych losów tej instytucji. Decyzja o dalszym istnieniu operatora pocztowego będzie musiała być poparta przemyślanym planem działania, który uwzględni zarówno konieczność sanacji finansowej, jak i długoterminową strategię rozwoju.

Poczta Polska, narodowy operator pocztowy, staje przed nowymi wyzwaniami, a na czele spółki zasiądzie doświadczony menedżer, Sebastian Mikosz, znany przede wszystkim z przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT. Ta decyzja ma na celu przyspieszenie procesów modernizacyjnych oraz poprawę efektywności działania Poczty Polskiej w dynamicznie zmieniającym się rynku.

Pod jego przywództwem PLL LOT przeszły skuteczną restrukturyzację, zmierzającą do poprawy kondycji finansowej oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku lotniczym. Mikosz zdobył także doświadczenie w negocjacjach ze związkami zawodowymi, co może okazać się cenną umiejętnością w nowej roli.

Poczta Polska się zatrzyma – pracownicy odejdą od okienek

Pracownicy Poczty Polskiej przygotowują się do protestu przeciwko warunkom pracy oraz niskim zarobkom. Związek Zawodowy Pracowników Poczty ogłosił dwugodzinny strajk ostrzegawczy zaplanowany na czwartek, 16 maja. W godzinach od 8 do 10 pracownicy przerwą pracę, aby wyrazić swoje niezadowolenie oraz postulaty.

Jak podaje Związek Zawodowy Pracowników Poczty, głównym celem protestu jest walka o lepsze wynagrodzenia i zatrudnienie. Większość pracowników Poczty otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze na umowę o pracę na pełny etat w wysokości 4 023 złotych miesięcznie, co jest poniżej minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Ta sytuacja budzi duże niezadowolenie wśród pracowników, którzy postanowili podjąć działania protestacyjne w celu przyciągnięcia uwagi zarządu spółki oraz opinii publicznej do swojej sytuacji.

Według ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej", postulaty zgłaszane przez związkowców mogą się wiązać z kosztem rzędu miliarda złotych rocznie dla państwowej spółki. W obliczu takiej skali postulowanych zmian, zarząd Poczty Polskiej może stanąć przed trudnymi wyzwaniami finansowymi i organizacyjnymi.

Strajk pocztowców ma na celu wyrażenie niezadowolenia z aktualnej sytuacji oraz postulaty zmian w zakresie wynagrodzeń i warunków pracy. Jakie będą dalsze kroki zarządu Poczty Polskiej oraz jakie ustalenia zostaną osiągnięte w negocjacjach ze związkami zawodowymi? To pytania, na które odpowiedzi będziemy musieli jeszcze poczekać.