O autorze
Wspólnik zarządzający Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, jednej z największych kancelarii rzecznikowskich w Polsce, radca prawny, krajowy i europejski rzecznik patentowy, arbiter ds. krajowych i europejskich domen internetowych, fundator Fundacji JWP Masz pomysł? Masz patent. Masz Zysk!, organizacji non-profit zajmującej się edukacją w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Doradza przedsiębiorcom w efektywnym zarządzaniu własnością intelektualną w firmie. Na blogu zajmie się rolą ochrony własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce.

Co nowego w ochronie znaków towarowych

W ostatnim czasie w przepisach dotyczących praw ochrony własności intelektualnej i przemysłowej zaszło sporo zmian. Dla przedsiębiorców szczególnie interesujące powinna być mała rewolucja w systemie ochrony znaków towarowych. Oto krótki przegląd nowości:


1. Nowelizacja ustawy prawo autorskie - weszła w życie 20 listopada 2015 r.
Najważniejsze wprowadzone przez nowelizację zmiany dotychczasowych przepisów to poszerzenie dozwolonego użytku utworów, precyzyjne zdefiniowanie zakresu prawa cytatu a także wprowadzenie wynagrodzeń dla twórców z tytułu wypożyczeń bibliotecznych.
Najwięcej kontrowersji w trakcie prac nad ustawą wzbudziła kwestia pressclippingu, czyli sprzedaży przez firmy monitoringowe artykułów prasowych w oparciu o prawo cytatu. W nowelizacji wykreślono art. 30, dając tym samym wydawcom prasowym prawo do sprzedaży licencji na wykorzystanie materiałów z prasy firmom monitorującym media.


2. Ustawa deregulacyjna – weszła w życie 1 grudnia 2015 r.
Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza ustawa o zmianie ustawy regulującej warunku dostępu do wykonywania niektórych zawodów, jest dopuszczenie adwokatów i radców prawnych do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących znaków towarowych, rzecznicy Patentowi zyskują natomiast prawo do stawania w charakterze pełnomocników przed Sądem Najwyższym.


3. Nowelizacja pwp (projekt rządowy) – weszła w życie 1 grudnia 2015 r.
Nowelizacja wprowadza procedurę uznawania międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz harmonizuje polskie procedury rejestracji znaków z umowami, których stroną jest Polska, przede wszystkim Traktatem Singapurskim.
Ustawa wprowadza tzw. „listy zgody”, ułatwiające w wielu przypadkach rejestrowanie znaków towarowych przez podmioty powiązane między sobą. Będzie też możliwość wykorzystywania w znaku towarowym elementu słownego „Polska”, czego do tej pory Urząd nie akceptował ze względu na brak organu , do kompetencji którego należałoby udzielenie zgody na takie wykorzystywanie nazwy naszego kraju.
Z kolei w przypadku wspólnego prawa ochronnego wymagano do tej pory, żeby osoby, które ubiegają się o to prawo, były przedsiębiorcami. Nowe brzmienie art. 122 nie wyklucza osób nie będących przedsiębiorcami z ubiegania się o znak towarowy wspólnie z innymi podmiotami.
Doprecyzowano także przepisy mówiące o ochronie wynalazków biotechnologicznych, dostosowując prawo do ustawodawstwa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
Wzory przemysłowe będące jednocześnie dziełami sztuki zostały objęte ochroną także po wygaśnięciu prawa z rejestracji.


4. Nowelizacja pwp (projekt poselski) – wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.
Największe zmiany nowelizacja wprowadzi w systemie rejestracji znaków towarowych. UP RP nie będzie miał obowiązku badania zgłoszonych znaków pod kątem ich możliwej kolizji ze znakami zgłoszonymi wcześniej. Urząd będzie badał tylko bezwzględne przesłanki uzasadniające odmowę rejestracji np. to, czy znak nie jest opisowy lub sprzeczny z porządkiem publicznym. Urząd powiadomi zgłaszającego o istnieniu znaków podobnych zatem po publikacji inne podmioty mogą zgłosić sprzeciw wobec rejestracji.

Zmiany powinny usprawnić i przyspieszyć procedury rejestracji nowych znaków towarowych.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

ŚWIATOWY DZIEŃ SZEFA

0 0Twój szef cię nienawidzi? Nie musisz się zwalniać. Oto co powinieneś zrobić
0 0I kolejna godzina zmarnowana. Tak sprawisz, że gadatliwy kolega z pracy się przymknie
BIZNES 0 0Wymyślił, że będzie przynosił korpoludkom książki. "Znikają w 5 minut. Ludzie się na nie rzucają"
0 0Oto dziejowa sprawiedliwość. Ofiara naciągnęła na kasę internetowego oszusta
0 0Nie obserwujecie nas jeszcze na Instagramie? Będziecie zaskoczeni, co tam się wyprawia
0 0Tak zachowasz produktywność, gdy pracujesz zdalnie (a tak naprawdę wcale tego nie chcesz)
0 0Nobel z ekonomii trafił w dobre ręce. Ci ludzie pomogli 5 milionom dzieci
0 0Zdobywca Nagrody Nobla: Nie oszukujmy się, nie skolonizujemy egzoplanet
KARIERA 0 0Rzuciła pracę programistki, żeby opiekować się cudzymi kotami. I świetnie na tym wyszła