O autorze
6 grudnia 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał Janusza Piechocińskiego na stanowisko Wicepremiera, Ministra Gospodarki. W dniu 22 września 2014 r. ponownie powołany na powyższe stanowisko.

Urodził się 15 marca 1960 r. w Studziankach Pancernych (Mazowsze). Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Handlu i Usług dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.W latach 1987-1999 był pracownikiem naukowym SGH, gdzie zajmował się historią gospodarczą XX wieku, historią szkolnictwa ekonomicznego i integracją europejską. Od 1990 r. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.Poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. W parlamencie w latach 1991-1997 działał w komisji finansów i budżetu. W latach 1992-1993 był przewodniczącym nadzwyczajnej komisji ds. przeciwdziałania patologii w gospodarce. Był także wiceprzewodniczącym komisji ds. reformy Centrum Gospodarczego.W latach 2000-2001 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów. W późniejszych latach zasiadał w komisji infrastruktury (pełnił funkcję przewodniczącego), innowacyjności i nowoczesnych technologii. Dwukrotnie wybierany do sejmiku mazowieckiego, gdzie przewodniczył komisjom budżetu i finansów oraz ochrony środowiska. W latach 1999-2001 był prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Był m.in społecznym prezesem Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego.

Żonaty, ma troje dzieci.

Klastry edukacyjne

W odpowiedzi na oczekiwania przedsiębiorców podejmujemy szereg działań mających na celu promocję szkolnictwa zawodowego. Jest to odpowiedź na postępujący w ostatnich latach spadek liczby szkół zawodowych i uczniów wybierających w nich naukę. Na szczęście tendencja do postrzegania wykształcenia ogólnego jak bardziej prestiżowego ulega zmianie. Jest jednak to proces powolny i wymaga wsparcia na każdym możliwym poziomie.


Współpraca pracodawców z placówkami kształcenia jest dalece niewystarczająca. Istnieje dużo dobrych praktyk w tym zakresie wśród firm działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych i w oparciu o te doświadczenia chcielibyśmy tę współpracę rozwijać. Z naszej inicjatywy zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki, Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Skarbu Państwa w zakresie współpracy i podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Będziemy upowszechniać oraz zabiegać o rozwój współpracy szkół i pracodawców, tak aby zwiększyło się zaangażowanie firm w praktyczną naukę zawodu.


Co więcej będziemy aktywizować pracodawców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych do włączania się w proces kształcenia zawodowego, w tym w kształcenie praktyczne, w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych. Wraz z zarządami specjalnych stref ekonomicznych planujemy stworzyć modelowe rozwiązania mającego ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi. W 14 SSE działa ponad 1300 przedsiębiorstw oferujących ponad 210 tys. miejsc pracy. Inwestorzy strefowi to w zdecydowanej większości firmy nowoczesne i innowacyjne. Podzielając przekonanie, iż najbardziej skutecznym sposobem edukacji zawodowej młodzieży jest łączenie edukacji teoretycznej z praktykami w nowoczesnych firmach, zaproponowaliśmy w znowelizowanej ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych zapis, który obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Położymy szczególny nacisk na zachęcanie firm do tworzenia miejsc praktyk i staży dla uczniów oraz uruchamianie klas patronackich. Zgodnie z szacunkami, w przyszłym roku szkolnym ok. 160 przedsiębiorstw strefowych przyjmie na praktykę ok. 4 tys. uczniów.


Już dziś z inicjatywy zarządów SSE tworzone są klastry edukacyjne, które skupiają firmy, szkoły zawodowe oraz starostwa powiatowe, a także inne podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia zawodowego takie jak izby rzemieślnicze czy kuratoria oświaty. Klastry będą miały za zadanie promować szkolnictwo zawodowe, ułatwiać prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności oraz zwiększać dostępność praktyk i staży. Jego celem nadrzędnym, zaś będzie stworzenie systemu dualnego, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkołach, natomiast praktyka, w konkretnych zakładach pracy.


Podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyciąganie nowych inwestycji to główne obszary działalności Ministerstwa Gospodarki. W dużej mierze dalszy rozwój Polski zależy od kwalifikacji kadr, ich wiedzy i doświadczenia. Chcemy, aby uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności na rzeczywistych stanowiskach pracy w innowacyjnych firmach, bo przyniesie to korzyści obu stronom.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0W sukces tej Polki nikt nie wierzył. Uparła się i stworzyła rewolucyjny krem antysmogowy
0 0Bill Gates jest niemożliwy! Żeby nakarmić świat, hakuje... proces fotosyntezy
DZIEJE SIĘ 0 0Cyfrowi kryminaliści spuszczają nam spory łomot. "Ale mamy coś, czego nie mają oni"