INNPoland_avatar

Przedsiębiorczość stylu życia


Przedsiębiorczość stylu życia, znana na świecie jako life style entrepreneurship, jest tym, czego poszukuje większość kobiet w Polsce.

Co to jest przedsiębiorczość stylu życia (life style entrepreneurship)?

Z przedsiębiorczością stylu życia mamy do czynienia wtedy, gdy głównym motorem prowadzenia biznesu nie jest maksymalny efekt finansowy, ale możliwość realizowania własnych zainteresowań i pasji, a także stylu życia (np. swoboda czasowa, praca w miejscu zamieszkania),
pisze prof. Jerzy Cieślik, który zajmuje się badaniem od wielu lat fenomenu tego rodzaju przedsiębiorczości. Tego efektu zaangażowania w przedsiębiorczość stylu życia z pewnością nie można lekceważyć. Świadczą o tym wyniki badania zrealizowanego w 2013 r. w ramach Projektu Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Pokazały one, że na tle innych grup społecznych przedsiębiorcy mają zdecydowanie wyższe poczucie dobrostanu i satysfakcji z prowadzonej działalności.


Coraz więcej osób w różnym wieku poszukuje głębszego sensu swojej pracy i pragnie łączyć swoje zainteresowania, ciekawość świata ze sposobem zarabiania na życie i realizacją pasji – stają się przedsiębiorcami stylu życia. Niejednokrotnie nie wiedząc, że ten rodzaj przedsiębiorczości jest przedmiotem badań naukowych. Najpopularniejszy trend przedsiębiorczości stylu życia to stworzenia własnego start-upu w języku generacji milenijnej, czy też uruchomienie czegoś własnego w języku generacji X w ramach przekładania pasji na pracę.

Przedsiębiorczości stylu życia sprzyja rozwój internetu, za pośrednictwem którego łatwiej jest dotrzeć do grona potencjalnych klientów, szybciej można wypromować swój biznes oraz zinternacjonalizować. Powstaje wiele portali tematycznych, sklepów internetowych, blogów tematycznych, które otwierają nowe możliwości dochodu.

Przedsiębiorca stylu życia oddaje się realizacji dzieła życia w aspekcie osobistej zmiany i w długoterminowej perspektywie poszukiwania sposobu na spełnione życie. Potocznie powiemy: przekuwa pasję na przedsięwzięcie życia. Tworzenie i poszukiwanie dobrostanu. Stąd też przedsiębiorcy stylu życia to w większości ludzie zadowoleni z wybranej drogi, a tym samym z osiągniętej równowagi między sferą zawodową a sferą prywatną. W Polsce aktywne w tej grupie są kobiety, które rozwijają własne przedsięwzięcia, tworzą fundacje i zrzeszają się ramach różnego rodzaju sieci, jak i organizacji. W Polsce społeczność zorientowaną wokół przedsiębiorczości stylu życia jest miedzy innymi forum kobiet podążających za pasją tworzenia przyszłości- StartUpWoman. Na blogu można poczytać o tym fenomenie, gdzie kobiety przedstawiają swoje pomysły na prowadzenie biznesu zorientowanego na styl życia. Pracy polegającej na dążeniu do wyznaczonych celów opartych na osobistym stylu życia.

Zarobek nie jest głównym celem przedsiębiorcy stylu życia. W przypadku kobiet, jakie poznaję motorem działania jest potrzeba odnajdywania głębszego sensu swojej pracy, pozostawania aktywną zawodowo mamą, i chęć lub konieczność dorzucenia dodatkowych kilku złotych do domowego budżetu oraz możliwość elastycznych godzin pracy. Prowadzone blogi, czy innego rodzaju biznesy, najczęściej w ramach jednoosobowej działalności biznesowej, zmagają się w większości z wysokimi kosztami stałymi, spowodowanymi przede wszystkim obciążeniami związanymi z opłaceniem ZUSu. Są bowiem miesiące, kiedy przedsiębiorca nie wystawia żadnej faktury/rachunku, a musi uiścić comiesięczną stałą opłatę składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże możliwość elastycznych godzin pracy umożliwia kobietom godzenie aktywności zawodowej z opieką nad dziećmi. O efektywności wykorzystania czasu pracy i sensie realizowanej pracy mówią z reguły wszystkie kobiety, które poszukują możliwości zmonetaryzowania swoich przedsięwzięć zorientowanych na stylu życia.

Elastyczność czasu pracy w Polsce praktycznie nie istnieje. Jeśli kobieta chce pozostać aktywna zawodowo musi zaakceptować pełny wymiar etatu. A nie zawsze jest to możliwe. Pracodawcy niechętnie decydują się na zatrudnianie w niepełnym wymiarze godzin, co jest zupełnie zrozumiałe w Holandii, jak ukazują dane EuroStatu.

Łączenie pracy z przyjemnościami ma same zalety, jednak narażone jest na działanie konkurencji, jak każdy inny biznes. Warto o tym pamiętać i nie poddawać się zbyt szybko. Piwotowanie przedsięwzięć biznesowych, tak samo jak i piwotowanie swojej kariery zawodowej jest nieodzowną umiejętnością człowieka drugiej dekady XXI wieku.


PS. Piwotowanie oznacza weryfikację i sprawdzanie poprawności założeń oraz szybką zmianę kierunku.