O autorze
Marta Krzyśków – Szymkowicz, rzecznik patentowy, mediator. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie dla firm, wspierającym zarządzanie dużymi portfolio oznaczeń. Reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędzie ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Jako mediator prowadzi mediacje w sprawach z zakresu spraw gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pełnomocnik w postępowaniach mediacyjnych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Jest wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Opublikowała wiele tekstów poświęconych praktycznym aspektom wykorzystywania patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i licencji w biznesie, a także prowadzi szkolenia dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w tym zakresie.

Mediacje – czy nowe przepisy zachęcą przedsiębiorców do polubownego rozwiązywania sporów?

Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów zostały wprowadzone do polskiego prawa już wiele lat temu. Jednak dopiero nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., przewiduje szereg regulacji, które znacznie ułatwiają skierowanie sprawy do mediacji.


Jednym z ułatwień jest wprowadzenie przepisu, który, co prawda nie obligatoryjnie, ale fakultatywnie, przewiduje konieczność wskazania przez powoda już w pozwie, czy przed złożeniem sprawy do sądu podjął próbę zakończenia sporu w sposób polubowny w drodze mediacji. Podjęcie takiej próby jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu sprawia, że powód otrzymuje pewne „przywileje” w postępowaniu, nawet jeżeli mediacje nie zakończyły się podpisaniem ugody.

Dlatego w przypadku sporu warto w pierwszej kolejności zwrócić się do mediatora o przeprowadzenie mediacji, wybierając właściwą osobę lub z listy stałych mediatorów (ze wskazaniem specjalizacji) prowadzonych przez sądy lub ośrodków mediacyjnych, których adresy także dostępne są na stronach sądów.

Ponadto nowelizacja kpc wprowadziła narzędzie pozwalające Sędziom, już w trakcie postępowania, skierować strony na rozmowę z mediatorem, na tzw. spotkanie informacyjne. Podczas takiego spotkania, odbywającego się w siedzibie Sądu i bezpłatnego dla stron, przedstawiane są zalety i korzyści płynące ze skierowania sprawy do mediacji, a powód i pozwany mogą już na takim spotkaniu zadecydować o polubownym rozwiązaniu zaistniałego sporu.


Nowelizacja przewiduje także szereg udogodnień finansowych dla decydujących się na mediacje. Przede wszystkim zwolnieniu od opłaty sądowej podlega wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem. Ponadto koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania stron do mediacji przez sąd zostały zaliczone do kosztów sądowych, co z kolei umożliwi osobom niezamożnych ubieganie się o zwolnienie od tych kosztów.

Sprawne rozwiązywanie wszelkich sporów dotyczących szczególnie sfery gospodarczej i sporów pomiędzy przedsiębiorcami jest szczególnie istotne. Wieloletnie postępowania przed sądem pochłaniają wiele energii i generują koszty, a także straty finansowe. Na koniec zaś wydawany jest wyrok, siłą rzeczy niekorzystny dla jednej ze stron. W mediacji natomiast nie ma przegranych. Obie strony mogą „wyjść na swoje”, przy pomocy mediatora regulując i kształtując stosunki pomiędzy sobą, zawierając kompromis, a przede wszystkim oszczędzając nerwy i czas.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Zrobił aplikację, bo chciał pomóc mamie. Okazała się takim hitem, że rzucił pracę i założył firmę
DZIEJE SIĘ 0 0Jak ministerstwo mogło płacić za usługi trolli? Detektyw ujawnia możliwe scenariusze
DZIEJE SIĘ 0 0Przepis PiS-u na bezkarność. Człowiek partii na czele najważniejszego organu kontroli w państwie
BIZNES 0 0Para Polaków zrobiła biznes... na psich głowach. Sprzedają swoje rzeźby na całym świecie
0 0Stoją w kolejkach, kupują buty i sprzedają je drożej. Na parze zarabiają nawet 5 tys. zł