Deklaracja programowa Fundacji Startup Poland. Czy młodzi przedsiębiorcy zmienią polską gospodarkę?

Młodzi przedsiębiorcy często spotykają się na konferencjach, warsztatach i szkoleniach. To bardzo aktywna społeczność.
Młodzi przedsiębiorcy często spotykają się na konferencjach, warsztatach i szkoleniach. To bardzo aktywna społeczność. Fot. Heisenberg Media / CC BY 2.0 / bit.ly/1OEOMY5
Po kilku miesiącach istnienia Fundacja Startup Poland, która ma być głosem wszystkich polskich start-upów i pośrednikiem w rozmowach między młodymi przedsiębiorcami a rządem ogłosiła swoją deklarację programową.

Dokument powstał w wyniku pracy kilkudziesięciu osób zaangażowanych w środowisko start-upów i nowych technologii w Polsce: znaleźli się tu, m.in. właściciele firm, inwestorzy czy też przedstawiciele parków technologicznych.

W deklaracji programowej Fundacji Startup Poland czytamy, że celem organizacji jest:

Identyfikacja i likwidacja barier, które ograniczają szybki rozwój młodych firm oraz rekomendowanie działań stymulujących przedsiębiorczość technologiczną. Dobre regulacje wspierające startupy przyspieszą wzrost PKB, przyczynią się do stworzenia tysięcy miejsc pracy i zahamują proces drenażu talentów, czyli emigracji najzdolniejszych obywateli. Dzięki twórczej współpracy nowoczesnych przedsiębiorców ze środowiskiem administracji publicznej, Polska ma szansę stać się krajem innowacji.

To cele, na których zależałoby każdemu, nie ma tylko członkom środowiska start-upów. Jak jednak Fundacja Startup Poland chce tego dokonać? W deklaracji mowa jest, m.in. o zmianie regulacji i podatków, uregulowania przepisów dotyczących crowdfundingu, zachęcanie przedsiębiorców z zagranicy do pracowania w Polsce, a co więcej przenoszenia tu swoich firm, czy też łatwiejszy dostęp do danych instytucji publicznych.

Jeśli nie dojdzie do zmian, zdaniem autorów deklaracji nie ustąpi emigracja najzdolniejszych obywateli z kraju. – Aby ich zatrzymać, należy stworzyć w Polsce warunki zakładania
i prowadzenia firmy co najmniej tak korzystne, jak w innych krajach UE, często wybieranych przez młodych przedsiębiorców – czytamy w deklaracji.

FUNDACJA STARTUP POLAND POSTULUJE:
1. Promowanie kultury inwestowania w startupy.
2. Konsultacje z sektorem publicznym na temat zmian legislacyjnych wspierających rozwój ekosystemu startupowego.
3. Zwiększenie dostępności danych gromadzonych w urzędach publicznych.
4. Stworzenie stanowiska Chief Technology Officer (CTO) na różnych poziomach administracji – od rządu do samorządu.
5. Zwiększenie atrakcyjności Polski dla specjalistów spoza UE.
6. Naukę przedsiebiorczości w szkołach od najwcześniejszych lat, prowadzoną przez wyszkolonych nauczycieli przy wsparciu praktyków.
7. Lepsze i skuteczniejsze zachęty do tworzenia „szkół dla startupów”.
8. Proste procedury przekazywania środków publicznych.
9. Korzystne mechanizmy dla aniołów biznesu.
10. Stworzenie systemu wsparcia i procedur dla inwestujących w startupy.

Konieczność zmian Fundacja Startup Poland popiera raportami dotyczącymi gospodarki. – Raport Banku Światowego „Europe 2020 Poland” wątpi, czy Polska wróci do ponad 5-proc. wzrostu PKB, kontynuując obecną politykę ekonomiczną – czytamy w deklaracji. To właśnie start-upy, zdaniem Fundacji, mają zapewnić innowacyjność, która zapobiegnie upadkowi polskiej gospodarki.

Do zmian zdaniem autorów deklaracji zachęcać miałyby na przykład ulgi dla aniołów biznesu, czyli prywatnych inwestorów. Zachęty podatkowe dla takich osób funkcjonują wewnątrz Unii Europejskiej w: Belgii, Francji, Irlandii, Włoszech, Niemczech, Luksemburgu, Portugalii i Wielkiej Brytanii.
Deklaracja programowa Fundacji Startup Poland

W Wielkiej Brytanii mechanizm Enterprise Investment Scheme (EIS) oferuje inwestorowi objęcie ulgą podatkową udziałów w firmie, w którą zainwestował. Inwestycje dotyczą małych firm tworzących projekty wysokiego ryzyka. EIS jest skierowane do większych inwestorów, którzy mogą otrzymać 30-proc. ulgę podatkową do maksymalnej kwoty miliona funtów.

Jednym z celów Fundacji jest też uproszczenie procedur dla zagranicznych inwestorów. Obecnie rozbudowana biurokracja zniechęca ich do inwestowania w Polsce. Obecnie bardzo często, gdy inwestor nie może własnoręcznie podpisać się pod podwyższeniem kapitału polskiej spółki z o.o. musi dostarczyć: pełnomocnictwo, oryginał wyciągu z instytucji odpowiadającej naszemu KRS, poświadczenie w formie aktu notarialnego, apostille wydaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


Fundacja Startup Poland zakłada, że Polska jest świetnym miejsce do przyciągnięcia start-upów z Europy Środkowo-Wschodniej. – Warto wzorować się na najlepszych przykładach z zagranicy. Na szczególną uwagę zasługują: Startup Chile – w wyniku programu wsparcia, w Chile powstało ponad tysiąc innowacyjnych projektów stworzonych przez przedsiębiorców z całego świata – informują autorzy deklaracji.

Wszystkie postulaty Fundacji opisany zostały dokładnie w deklaracji programowej, która dostępna jest na stronie Fundacji. Twórcy zachęcają do jej podpisywania.

W realizacji części postulatów pomocna będzie powstała 16 kwietnia Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, czy Wardyński i Wspólnicy.

– Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji powołała cztery grupy robocze. Pierwsza zajmować się będzie: Zarządzaniem IP, komercjalizacją badań, Venture Capital. Druga podejmować będzie problematykę systemu podatkowego. Trzecia to regulacje prawne. Czwarta natomiast podejmie temat współpracy nauki z biznesem – pisaliśmy o Koalicji chwilę po jej ogłoszeniu.

Jeśli Fundacji Startup Poland uda się zrealizować przynajmniej część postulatów, to może to znacząco wpłynąć na rozwój polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności.

Napisz do autora: adam.turek@innpoland.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Marek PorzeżyńskiMarek Porzeżyński

Coraz częściej pod sztandarem walki z terroryzmem, w tym również cyberterroryzmem, przeprowadza się zmiany w prawie, które rozpoczynają dyskusję nad prawem do prywatności i wzajemnym stosunkiem obu wartości. Czy zawsze jednak mamy do czynienia z ingerencją w prywatność jednostki przy okazji zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa?

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Pewne książki warto przeczytać, inne trzeba. Do tej drugiej kategorii zalicza się z pewnością „Siła Nawyku”, której autorem jest Charles Duhigg. Jak tłumaczy już sam podtytuł, książka pozwala zrozumieć „dlaczego robimy to co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie”. Otóż okazuje się, że mózg działa według pewnych schematów.

Krzysztof SurgutKrzysztof Surgut

Twoja Firma została zaatakowana przez hakerów? No to może warto odpowiedzieć im "Pięknym za Nadobne" i przygotować lub zlecić kontratak? To nie jest najlepszy pomysł. Dlaczego? Zapraszam do lektury.