Polskie startupy bez tajemnic. Fundacja Startup Poland publikuje pierwszy raport o młodych przedsiębiorcach nad Wisłą

Prace nad raportem trwały kilka miesięcy.
Prace nad raportem trwały kilka miesięcy. Fot. Zrzut ekranu z raportu Startup Poland
Fundacja Startup Poland, która m.in. skutecznie lobbowała w Sejmie za wprowadzeniem ustawy o innowacyjności mającej na celu rozwój startupów, dziś opublikuje pierwszy w Polsce raport o działalności tego typu podmiotów pt. „Polskie Startupy Raport 2015”. Na uroczystości zorganizowanej z tej okazji redaktor naczelny INNPoland Michał Kaczmarski poprowadzi panel dyskusyjny na temat polskiego ekosystemu startupowego z udziałem m. in. ekspertów z Google, Deloitte i NCBR.

Ile jest startupów w Polsce?
Dotychczas nie przeprowadzono badań, które pozwoliłyby scharakteryzować najważniejsze cechy tej branży i poprzeć je liczbami. Postanowiła to zmienić Fundacja Startup Poland, która we współpracy z dr Agnieszką Skalą z Politechniki Warszawskiej przeprowadziła pierwsze w historii badanie polskich startupów z branży cyfrowej. Na jego użytek stworzono bazę 2432 tego typu podmiotów – ta liczba to pierwszy szacunek liczebności tych firm w Polsce.

Z raportu będzie można dowiedzieć się m.in. jakie są modele biznesowe oraz kierunki rozwoju polskich startupów, z jakich źródeł pozyskują one kapitał, jaka panuje w nich struktura zatrudnienia, które tego typu podmioty prowadzą działalność eksportową czy stawiają na innowacyjność.
. Anna Giza-¬Poleszczuk, Prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej, członek Rady Programowej fundacji Startup Poland

Raport przygotowany przez fundację zachęca do systematycznego namysłu nad uwarunkowaniami rozwoju tej specyficznej sfery przedsiębiorczości i jej wpływu na gospodarkę. Fakt, że startupy powstają w największych ośrodkach miejskich, a w ich działalności przeważa orientacja Business¬to¬Business (B2B) sugeruje, że w impulsem zakładania startupów jest rynek tworzony przez duże firmy. Wyraźna jest również waga rynków zagranicznych: te startupy, które eksportują, są większe i szybciej się rozwijają


Startupy oczekują zysku
CO warto podkreślić, wśród startupów w Polsce dominuje optymizm. Dlatego, że imponujące wyniki przyniosło pytanie o przewidywaną wartość firmy w perspektywie najbliższych dwóch lat, ponieważ aż połowa badanych oczekuje co najmniej pięciokrotnego wzrostu wyceny przedsięwzięcia! Ale równocześnie tylko co czwarty startup współpracuje z uczelnią lub ośrodkiem naukowym.
Bartłomiej Gola, partner w SpeedUp Venture Capital Group, przewodniczący Rady Programowej fundacji Startup Poland

Dwie rzeczy wydają mi się charakterystyczne. Po pierwsze, mamy zaskakująco niski udział startupów finansowanych przez kapitał wysokiego ryzyka (ok. 20 proc.). Drugą rzeczą jest fakt, że zaledwie 25 proc. innowacyjnych firm współpracuje z nauką. Ten wynik musi nam zapalić w głowach lampki ostrzegawcze. Innowacja bowiem, poza kapitałem, potrzebuje nauki. Działalność startupów powinna w dużej mierze polegać na komercjalizacji wyników prac naukowych.


Startupy a innowacyjność
Raport rozwiewa również wątpliwości co do innowacyjności polskich startupów. Przykładowo wiele podmiotów wskazało produkt jako nośnik kluczowej innowacji. Chodzi tutaj zarówno o innowację przełomową (52 proc. wskazań), jak i o taką, która jest ulepszeniem istniejącego rozwiązania (40 proc.). Niemało, bo 15 proc. firm zadeklarowało, że ich działalność ma związek z przemysłem “najwyższej techniki”, tzw. KET: Key Enabling Technologies.

Z kolei blisko co trzeci badany startup zadeklarował, że posiada patent, zastrzegł swój znak towarowy albo kupuje lub sprzedaje licencje na technologie. Te formy ochrony przewagi konkurencyjnej stosują zwłaszcza firmy eksportujące oraz prowadzone przez osoby doświadczone w zarządzaniu tego typu przedsięwzięciem. Ponadto z badań wynika, że eksportujące startupy szybciej się rozwijają i tworzą więcej miejsc pracy niż te, które działają tylko na rynku lokalnym.
. Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Programowej fundacji Startup Poland

Z punktu widzenia potrzeb gospodarki i konieczności zwiększania innowacyjności poszczególnych branż podstawowym wyzwaniem dla polskich startupów pozostaje zmiana ich modelu funkcjonowania i oparcie rozwoju o projekty B+R. Zbyt mało firm angażuje się w działalność badawczo-¬rozwojową, która – choć czaso¬ i kosztochłonna – z powodzeniem może być finansowana ze środków publicznych i prywatnych. Równie ważne jest podnoszenie i zwiększanie poziomu kompetencji technologicznych, czy to w oparciu o własne zespoły RDI, czy ekspertów zewnętrznych, np. naukowców zainteresowanych komercjalizacją wyników B+R.


Publikacja ma być znacznie cenniejszym źródłem informacji niż suche dane GUS. Jak zapewniają jej autorzy, ma być bardzo przydatną wskazówką nie tylko dla samych startupów, ale także inwestorów, partnerów biznesowych czy polityków. A więc przedstawicieli środowisk, którzy mogą wesprzeć rozwój młodych przedsiębiorców w Polsce.


Cały raport znaleźć można pod tym adresem.

Jeden z polskich startupów, Migam, przygotował również raport w wersji migowej.


Napisz do autora: kamil.sztandera@innpoland.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Marek PorzeżyńskiMarek Porzeżyński

Geoblokowaniem nazywane są praktyki polegające na blokowaniu dostępu do stron internetowych lub przekierowywania na strony przewidziane dla danego rynku ze względu na przynależność państwową odwiedzającego. Takie praktyki uznawane są za dyskryminujące...

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Pewne książki warto przeczytać, inne trzeba. Do tej drugiej kategorii zalicza się z pewnością „Siła Nawyku”, której autorem jest Charles Duhigg. Jak tłumaczy już sam podtytuł, książka pozwala zrozumieć „dlaczego robimy to co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie”. Otóż okazuje się, że mózg działa według pewnych schematów.

Krzysztof SurgutKrzysztof Surgut

Twoja Firma została zaatakowana przez hakerów? No to może warto odpowiedzieć im "Pięknym za Nadobne" i przygotować lub zlecić kontratak? To nie jest najlepszy pomysł. Dlaczego? Zapraszam do lektury.