Za mandat zapłacisz teraz kartą. Takie kary dostaniesz za przekroczenie prędkości

Wysokość mandatów. Jeśli nowe projekty wejdą w życie, do taryfikatora mandatów wejdą kary za blokowanie korytarza bezpieczeństwa, podjeżdżanie do poprzednika i brak apteczki.
Wysokość mandatów. Jeśli nowe projekty wejdą w życie, do taryfikatora mandatów wejdą kary za blokowanie korytarza bezpieczeństwa, podjeżdżanie do poprzednika i brak apteczki. Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta
Do policji dotarła w końcu nowa technologia. Teraz drogówka ma do dyspozycji 2000 mobilnych terminali płatniczych, w których możemy od ręki zapłacić mandat kartą lub Blikiem. To wygodne rozwiązanie – zdarzają się przypadki, że osoby ukarane mandatem gubią ten papier albo przypadkiem go piorą, zapomniawszy o tym, że jest w kieszeni spodni.

Przekroczenie prędkości
Najczęściej dostajemy mandaty za przekroczenie prędkości. Może być tak, że zdjęcie zrobi nam fotoradar, możemy zostać zatrzymani przez policję. Taryfikator w tym przypadku jest dość prosty – każde 10 km/h za dużo to kolejne 100 złotych wpłacone do budżetu państwa. W praktyce wygląda to tak:

Przekroczenie prędkości o 6–10 km/h – do 50 zł
o 11–20 km/h – 50 do 100 zł i 2 pkt karne
o 21–30 km/h – 100 do 200 zł i 4 pkt karne
o 31–40 km/h –d 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
o 41–50 km/h – 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
o 51 km/h – 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

Inne wykroczenia związane z nadmierną prędkością:
– hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 zł
– jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – od 50 do 200 zł
– niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi – 200 zł


Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu
Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest według policyjnych statystyk wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. W tym przypadku taryfikator wygląda następująco:

– nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu – 300 zł
– uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym – 200 zł
– naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego – 200 zł
– nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu – 350 zł
– nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 350 zł
– nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 350 zł
– nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów – 350 zł
– nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić – 350 zł
– nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią – 350 zł
– niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 350 zł
– naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe – 300 zł
– naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 100 zł
– naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 300 zł
– naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł
– jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym – 250 zł
– jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy – 100 zł
– naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł

Najczęstsze przewinienia drogowe
– zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu – 150 zł
– naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – 100 zł
– nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem – 250 zł
– niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł
– przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 150 zł
– przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga – 150 zł
– przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera – 150 zł
– kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 zł
– nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – 100 zł
– kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym – 100 zł
– przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 150 zł
– korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 200 zł
– wjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 zł
– niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego – 150 zł
– nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze – 150 zł
– niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci – 200 zł
– niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób – 50 zł

Zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu
– zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić – od 200 do 400 zł
– zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych – 200 zł
– utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 zł
– nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 zł
– nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu – 250 zł
Wymijanie, omijanie i cofanie
– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 500 zł
– omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – 250 zł
– utrudnianie ruchu podczas cofania – od 50 do 200 zł
– naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach – 200 zł

Wyprzedzanie
– wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
– wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
– naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu – 250 zł
– naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania – 250 zł
– naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 300 zł
– naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 300 zł
– naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 300 zł
– wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 300 zł
– wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł
– wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 zł
– zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł
– niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia – 100 zł
– wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
– niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 zł
– naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni – 100 zł
– nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych – 100 zł
– używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym – 100 zł
– używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 zł

Holowanie
– holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem – 250 zł
– holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe – 250 zł
– holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach – 250 zł
– holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony – 250 zł
– holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego – 250 zł
– holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) – 250 zł
– naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania – 100 zł
– naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym – 150 zł
– naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego – 150 zł
– naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym – 100 zł
– naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania – 100 zł

Używanie świateł zewnętrznych
– jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 200 zł
– jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 zł
– jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – 100 zł
– jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 200 zł
– nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności od 150 do 300 zł
– korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 200 zł
– naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – 100 zł
– używanie „szperacza” podczas jazdy – 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym
– bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym – 300 zł
– używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 200 zł
– zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych – 200 zł
– zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – 100 zł
– oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu – 50 zł
– używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi – 100 zł
– używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem – 100 zł
– wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe – 100 zł
– naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież - 200 zł
– naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone - 50 zł
– naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem – 200 zł
– naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby – 200 zł
– niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych – 200 zł
– naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych – 200 zł
– bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego – 100 zł
– ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic – 50 zł
– używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem – do 300 zł
– nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego zagranicą znakiem określającym państwo rejestracji – 100 zł
– umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany – 100 zł
– pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym – 100 zł

Kierujący
– kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami – 500 zł
– kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu – 300 zł
– kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia – 200 zł
– kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym – 100 zł
– kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów – 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł
– kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 500 zł
– kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – od 300 zł do 500 zł
Inne wykroczenia
– samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego – 400 zł
– używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi – 300 zł
– dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień – 300 zł
– dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia – od 50 do 200 zł
– dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu – 50 zł
– zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej – od 50 do 200 zł
– samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli – 100 zł
– wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym – 50 zł
– uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości – 200 zł
– uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami – 200 zł
– naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – od 200 do 500 zł
– posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – 300 zł
– aktualny taryfikator mandatów 2017 r. - niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
– niestosowanie się do znaków B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” – 250 zł
– posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli – 550 zł
– niestosowanie się do znaków B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” – 250 zł
– niestosowanie się do znaków C-12 „ruch okrężny” – 250 zł
– niestosowanie się do znaków B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m” – 150 zł
– niestosowanie się do B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”– 500 zł
– niestosowanie się do znaków B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników – 200 zł
– niestosowanie się do znaków - B-35 „zakaz postoju” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków - B-36 „zakaz zatrzymywania się” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” – 250 zł
– niestosowanie się do znaków C-13 „droga dla rowerów” - 100 zł
– niestosowanie się do znaków C-14 „prędkość minimalna” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” – 400 zł
– niestosowanie się do znaków BT-1 „ograniczenie prędkości” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków BT-3 „blokada zwrotnicy” – 200 zł
– niestosowanie się do znaków P-2 „linia pojedyncza ciągła” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” – 200 zł
– niestosowanie się do znaków P-4 „linia podwójna ciągła” – 200 zł
– niestosowanie się do znaków P-7b „linia krawędziowa ciągła” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków P-17 „linia przystankowa” – 100 zł
– niestosowanie się do znaków C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” – 200 zł
– niestosowanie się do znaków P-21 „powierzchnia wyłączona” – 100 zł
– niestosowanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” – 100 zł
– niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym – 100 zł
– niestosowanie się do znaku D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” – 100 zł
– niestosowanie się do znaku D-13 „początek pasa ruchu powolnego” – 100 zł
– niestosowanie się do znaku D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” – 100 zł
– niestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 zł
– posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” – 400 zł
– posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …” – 400 zł
– posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 400 zł
– posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 800 zł
– posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b” – 800 zł
– niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 500 zł
– niestosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek” – 100 zł
– niestosowanie się do znaku F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” - 250 zł
– niestosowanie się do znaku BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” – 200 zł
– niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” – 100 zł
– niestosowanie się do znaku P-20 „koperta” - 100 zł
– niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony – 100 zł
– niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza – 100 zł
– niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione od 300 do 500 zł

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
– niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł
– niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
– naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku – 50 zł
– naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 50 zł
– nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 50 zł
– nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku – 50 zł
– naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – 50 zł
– utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 zł
– naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 zł
– naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów – 50 zł
– naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – 50 zł
– naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni – 100 zł
– naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem – 100 zł
– naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek – 50 zł
– naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi – 100 zł
– pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować – 50 zł
– pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi – 50 zł
– naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt – 50 zł
– naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia – 50 zł
– naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach – 50 zł
– naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość – 50 zł
– naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni – 50 zł
– naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów – 50 zł
– naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią – 50 zł
– pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku – 50 zł
– naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt – 50 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
– umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne – 200 zł
– umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony – 100 zł
– przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób – 150 zł
– niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy – 200 zł
– naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich – 150 zł
– ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego – od 100 do 300 zł
Przewóz osób
– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób ale nie więcej niż 500 zł
– przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
– naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dot przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób – 100 zł
– naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy – 100 zł
– naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów – 50 zł
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Marek PorzeżyńskiMarek Porzeżyński

Coraz częściej pod sztandarem walki z terroryzmem, w tym również cyberterroryzmem, przeprowadza się zmiany w prawie, które rozpoczynają dyskusję nad prawem do prywatności i wzajemnym stosunkiem obu wartości. Czy zawsze jednak mamy do czynienia z ingerencją w prywatność jednostki przy okazji zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa?

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Pewne książki warto przeczytać, inne trzeba. Do tej drugiej kategorii zalicza się z pewnością „Siła Nawyku”, której autorem jest Charles Duhigg. Jak tłumaczy już sam podtytuł, książka pozwala zrozumieć „dlaczego robimy to co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie”. Otóż okazuje się, że mózg działa według pewnych schematów.

Krzysztof SurgutKrzysztof Surgut

Twoja Firma została zaatakowana przez hakerów? No to może warto odpowiedzieć im "Pięknym za Nadobne" i przygotować lub zlecić kontratak? To nie jest najlepszy pomysł. Dlaczego? Zapraszam do lektury.